Hotline:  19008618

Thông tin về chủ sở hữu

Ngày đăng : 30/11/2020


THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

© Đại Bồ Tát

Người đại diện theo pháp luật: LÊ NHUNG

Địa chỉ: Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 19008618

Email: daibotatvn@gmail.com

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107377922

Ngày cấp: 30/03/2016

Do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp

Các bài viết liên quan
Xem
Chính sách và quy định chung
Xem
Chính sách thanh toán
Xem
Chính sách đổi trả hoàn tiền
Xem
Chính sách vận chuyển
Xem
Chính sách bảo mật