Trang chủ > Lạy Phật như thế nào để được nhiều lợi ích?
Bài viết
Bình luận

Lạy Phật như thế nào để được nhiều lợi ích?

Để việc lạy Phật đem lại lợi ích lớn nhất thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về cách thức lạy và cách quán tưởng khi lạy. Nếu ta quán tưởng đúng cách thì lễ Phật là một Pháp giúp ta tiêu diệt tội trong vô lượng kiếp và sanh ra vô số phước đức. Vậy ta phải lễ Phật thế nào mới đúng.

Pháp môn lạy Phật là một trong những pháp môn tu được nhiều người ưa thích, bởi vì nó có những lợi ích thiết thực sau đây.

Trước hết là lợi ích về sức khỏe. Lạy Phật là một động tác dưỡng sinh rất tuyệt vời, nó giúp ta vận động toàn bộ cơ thể, nó giúp cho máu huyết được điều hoà, bệnh tật khó xâm nhập cơ thể, nhờ lạy Phật thường xuyên, những bệnh đã có sẽ được tiêu trừ, những bệnh chưa sanh thì khó có cơ hội phát sanh. Việc lạy Phật còn giúp ta tiêu diệt bệnh hôn trầm, giúp cho tinh thần ta sảng khoái. Sau mỗi thời lạy Phật, cơ thể ta như khỏe mạnh thêm ra. Ai lạy Phật đều đặn, thường xuyên thì sẽ có một cơ thể rất rắn rỏi, dẻo dai, cân đối. Nếu việc lạy Phật chỉ có những lợi ích này thôi thì cũng đáng cho ta lạy Phật mỗi ngày rồi. Nhưng nếu chúng ta lạy Phật chỉ vì những lợi ích trên thì thật là lãng phí, bởi vì ngoài những lợi ích nói trên việc lạy Phật còn đem lại cho ta nhiều lợi ích to lớn khác. Đó là nhờ lạy Phật nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu trừ, căn lành sẽ ngày càng tăng trưởng. Việc lạy Phật có lợi ích to lớn như thế vì vậy chúng tôi thành thật mong rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều nên thực tập pháp môn này mỗi ngày.

Phàm bất cứ việc gì, nếu muốn có kết quả tốt thì chúng ta cần có phương pháp đúng đắn. Việc lễ Phật cũng không ngoài thông lệ đó. Nếu chúng ta lạy Phật giống như một cái máy chỉ biết đứng lên rồi lạy xuống hoặc là vừa lạy vừa suy nghĩ lung tung, tâm trí cứ nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác thì e rằng việc lạy Phật chỉ uổng công vô ích, và nếu có lợi thì chỉ chút ít không đáng kể.

Để việc lạy Phật đem lại lợi ích lớn nhất thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về cách thức lạy và cách quán tưởng khi lạy. Nếu ta quán tưởng đúng cách thì lễ Phật là một Pháp giúp ta tiêu diệt tội trong vô lượng kiếp và sanh ra vô số phước đức. Vậy ta phải lễ Phật thế nào mới đúng.

Có nhiều người còn xem Phật giống như một vị thần linh có thể ban phước, giáng họa, nên khi lạy Phật họ mong cầu đủ thứ, nào là mong trúng số độc đắc, mong làm ăn phát tài, mong đỗ đạt cao, mong được thăng chức…nếu lạy Phật mà chỉ mong cầu những việc như vậy thì thật là uổng phí quá, chẳng khác nào người vào kho châu báu nhưng không lấy châu báu mà lại lấy nhầm gạch đá đem về.

Để việc lạy Phật đem lại lợi ích lớn nhất thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về cách thức lạy và cách quán tưởng khi lạy. Nếu ta quán tưởng đúng cách thì lễ Phật là một Pháp giúp ta tiêu diệt tội trong vô lượng kiếp và sanh ra vô số phước đức. Vậy ta phải lễ Phật thế nào mới đúng.

Trước tiên, chúng ta phải nhớ nghĩ đến công đức vô lượng vô biên của Phật. Phật đã trải qua vô số kiếp, tạo vô số việc lành, không ngại bất kỳ gian lao khó nhọc nào để cứu giúp chúng sanh, Ngài thương chúng sanh còn hơn người mẹ thương con đỏ, chúng sanh nào cần thức ăn thì Phật cho thức ăn, cần áo mặc thì Phật cho áo mặc, thậm chí chúng sanh nào cần những bộ phận trên thân thể Ngài như mắt, tai, mũi… Phật cũng sẵn sàng cho không chút tiếc nuối và Ngài cũng không ngần ngại khi đem chính thân thể còn sống của mình bố thí cho hổ đói; Đặc biệt nhất là Ngài luôn luôn tìm cách cứu giúp chúng sanh ra khỏi biển khổ sanh tử trầm luân, đã phát hiện ra con đường giải thoát và chỉ dạy cho chúng ta con đường ấy. Công ơn của Phật thật là to lớn, chúng ta không biết làm sao mà báo đáp được. Để báo đáp phần nào công ơn ấy, trong khi quỳ lạy dưới chân Phật, chúng ta phải nguyện noi gương Phật xa lìa tất cả việc ác, làm tất cả việc lành để cứu độ chúng sanh như Phật đã và đang làm. Khi đang lạy xuống dưới chân Ngài, ta có thể niệm thầm trong tâm: “Chúng con rất tôn kính Ngài, chúng con xin đảnh lễ Ngài và nguyện luôn học tập và thực hành theo công hạnh (đức hạnh) tôn quý, không ai sánh bằng của Ngài.” Cứ mỗi lạy, chúng ta đều niệm thầm câu ấy hoặc chúng ta có thể niệm thầm câu khác tương tự như vậy, nhờ thầm niệm như vậy, tâm trí của ta sẽ không suy nghĩ lung tung mà luôn hướng về đức Phật.

Cứ mỗi lạy, chúng ta đều niệm thầm câu ấy hoặc chúng ta có thể niệm thầm câu khác tương tự như vậy, nhờ thầm niệm như vậy, tâm trí của ta sẽ không suy nghĩ lung tung mà luôn hướng về đức Phật.

Khi lạy vị Phật hay vị Bồ-tát nào thì chúng ta phải nhớ nghĩ đến công hạnh mà vị Phật, Bồ-tát đó đại diện để mà học hỏi theo. Chẳng hạn như khi lạy Phật Thích Ca, chúng ta phải nhớ đến hạnh nổi bậc nhất của Ngài, đó là hạnh tinh tấn. Mỗi khi lạy Ngài chúng ta đều nguyện sẽ luôn tinh tấn như Ngài, ra sức lánh tất cả việc ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Khi lạy Đức Phật A-di-đà, chúng ta nên nhớ đến hạnh thanh tịnh của Ngài và nguyện sẽ luôn giữ tâm ý được luôn luôn thanh tịnh như Ngài; khi lạy Phật Di-lặc chúng ta nên nhớ đến hạnh hoan hỷ của Ngài để học hỏi theo hạnh ấy, dù trong cuộc sống có gặp bao nhiêu điều phiền toái, chúng ta cũng phải nhớ hoan hỷ mà đón nhận, đừng có để buồn bực xâm chiếm tâm hồn. Tâm chúng ta có hoan hỷ thì mọi việc mới mong thành tựu tốt đẹp. Chớ còn đụng đâu nhăn đó, gặp việc gì hơi trái ý một chút là nổi cáu thì bản thân ta đã không được an lạc còn nói chi đến chuyện làm an lạc cho người khác. Khi lạy Bồ-tát Quan Âm, chúng ta phải nhớ đến hạnh từ bi luôn tìm cách ban vui, cứu khổ cho tất cả chúng sanh của Ngài và tự nguyện sẽ học theo hạnh ấy. Bắt đầu từ nay, chúng ta phải noi gương Ngài luôn luôn tìm cách để làm cho chúng sanh được bớt khổ đau và được an vui, hạnh phúc.

Khi lạy Bồ-tát Địa-tạng, chúng ta phải nhớ đến hạnh nguyện cao cả của Ngài là cứu độ hết thảy chúng sanh ra khỏi địa ngục rồi Ngài mới thành Phật. Chúng ta cũng nên phát nguyện như Ngài, thề cứu độ hết thảy chúng sanh ra khỏi bể khổ trầm luân rồi mới thành Phật. Những chúng sanh mà chúng ta cần cứu trước tiên chính là những chúng sanh nằm ngay trong bản thân chúng ta, đó là những tâm phiền não không ngừng sanh diệt trong từng giây, từng phút, làm chúng ta đau khổ triền miên. Bên cạnh đó, chúng ta phải tìm cách giúp những người có nhân duyên với ta thoát khỏi khổ đau. Nếu ta làm như vậy mới là lạy Bồ-tát Địa Tạng một cách đúng ý nghĩa. Khi lạy Bồ-tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, chúng ta cũng nên nhớ đến trí huệ cao siêu, thù thắng của Ngài và nguyện sẽ luôn trau dồi, học tập, tu luyện để có được trí huệ sắc bén như Ngài để làm phương tiện cứu giúp chúng sanh một cách tốt đẹp nhất.

Tóm lại, tuy tất cả các vị Phật Bồ-tát đều có những công hạnh gần như là giống nhau nhưng mỗi Vị đều có một công hạnh nổi bậc, khi lạy Vị nào, chúng ta nên nhớ đến công hạnh nổi bậc của vị ấy để mà học hỏi và thực hành theo. Có như vậy thì việc lạy Phật của ta mới được lợi ích.

Ngoài ra, chúng ta cần phải thể hiện việc lạy Phật trong cuộc sống hàng ngày bằng cách noi gương Phật nói những lời Phật nói, làm những việc Phật làm, nghĩ những gì Phật nghĩ. Chúng ta phải tìm hiểu xem Phật thường nói những điều gì để mà bắt chước nói theo. Như chúng ta biết Phật luôn nói những lời đem lại lợi ích cho chúng sanh như nói lời hiền dịu, lời đúng sự thật, Phật không bao giờ nói lời hung dữ, lời đâm thọc, chia rẻ, lời dối trá dua nịnh…chúng ta cũng cần phải học theo Phật để tránh nói những lời gây phiền não khổ đau cho người và chỉ nói những lời đem lại hạnh phúc, an lạc cho người.

Chúng ta đã biết những gì Phật làm và những gì Phật không làm rồi. Vậy từ nay về sau chúng ta phải noi gương Phật làm những việc lành mà Phật đã và đang làm và lánh xa những việc ác mà Phật không bao giờ làm.

Chúng ta cũng phải xem Phật thường làm những gì để bắt chước làm theo. Phật thường làm những việc đem lại lợi lạc cho chúng sanh như phóng sanh, bố thí, trì trai, giữ giới, xây chùa, đúc tượng, lạy Phật, tụng kinh, sám hối nghiệp chướng, ăn chay, niệm Phật, tọa thiền, thuyết Pháp, và nhiều việc lành khác đồng thời Phật không bao giờ làm những việc có hại cho chúng sanh như sát sanh, trộm cắp, tà dâm… Chúng ta đã biết những gì Phật làm và những gì Phật không làm rồi. Vậy từ nay về sau chúng ta phải noi gương Phật làm những việc lành mà Phật đã và đang làm và lánh xa những việc ác mà Phật không bao giờ làm.

Chúng ta cũng phải tìm hiểu xem Phật thường nghĩ những điều gì để bắt chước nghĩ theo. Phật thường nghĩ đến chánh Pháp, nghĩ về sự vô thường, khổ, không, vô ngã của các Pháp, nghĩ cách làm lợi lạc cho chúng sanh, nghĩ cách giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau, xem tất cả chúng sanh như cha mẹ của mình, thường quán tất cả các Pháp là huyễn hóa không thật nên tuy làm tất cả việc lành mà không bao giờ bị dính mắc…Phật không bao giờ để tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, phát sanh trong tâm, Phật không bao giờ nghĩ cách làm sao cho người phải đau đớn, quằn quại…Cũng vậy, chúng ta cũng phải tránh nghĩ đến những điều xấu xa dơ bẩn hại người và luôn nghĩ đến những việc lợi lạc chúng sanh như Phật.

Để việc lạy Phật đạt kết quả tốt chúng ta phải luôn nhớ đến những đức hạnh của Phật và luôn tìm cách để thực hành theo càng nhiều càng tốt trong cuộc sống hàng ngày và mỗi khi lạy Phật chúng ta nhớ niệm thầm trong tâm. 

Tóm lại, để việc lạy Phật đạt kết quả tốt chúng ta phải luôn nhớ đến những đức hạnh của Phật và luôn tìm cách để thực hành theo càng nhiều càng tốt trong cuộc sống hàng ngày và mỗi khi lạy Phật chúng ta nhớ niệm thầm trong tâm: “Chúng con xin tôn kính đảnh lễ Ngài và nguyện luôn luôn học hỏi, thực hành theo những công hạnh tôn quý của Ngài”. Chúng ta cũng có thể nguyện học theo công hạnh nổi bật nhất nơi từng Vị Phật Bồ-tát. Ví dụ, khi chúng ta lạy Bồ-tát Quan âm, chúng ta có thể niệm thầm trong tâm: “Chúng con xin tôn kính đảnh lễ Bồ-tát. Chúng con nguyện học hỏi và thực hành theo hạnh nguyện Đại bi của Ngài”. Khi lạy Phật Di-lặc, chúng ta có thể niệm thầm trong tâm: “Chúng con xin tôn kính đảnh lễ Ngài. Chúng con nguyện học hỏi và thực hành theo hạnh nguyện hỷ xả của Ngài”.

Nếu ai muốn cuộc đời của mình ngày một thăng hoa, ngày càng thêm an lạc, hạnh phúc thì hãy thực hành thử phương pháp lạy Phật mà chúng tôi vừa trình bày trên. Chúng tôi tin rằng sự an lạc hạnh phúc sẽ đến với các bạn ngay trong khi và sau khi các bạn thực hành cách lạy Phật trên. Ngoài phương pháp lạy Phật nói trên còn có rất nhiều phương pháp lạy Phật khác nữa nhưng trong phạm vi bài này chúng tôi chưa đề cập đến, nếu các bạn thích nghiên cứu tường tận thì hãy tìm đọc trong kinh điển. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ trình bày cách lạy Phật mà chúng tôi đã thực hành và thấy có kết quả rất tốt. Mong rằng khi thực hành phương pháp này các bạn sẽ mau chóng đạt được an lạc hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày.

Tâm Tịnh

Các bài viết liên quan
Xem
Hai nhà sư trẻ tam bộ nhất bái tới non thiêng Yên Tử giữa đại dịch
Xem
Cố gắng tìm về sự tĩnh lặng trong mâu thuẫn của cuộc đời
Xem
Cuộc đời này hạnh phúc hay ý nghĩa?
Xem
Những câu chuyện ám hại Đức Phật trong lịch sử
Xem
Tâm khởi qua hình tượng chư Phật, Bồ tát
Xem
Có duyên với Phật pháp là một phước duyên của đời người
Xem
Số phận đã an bài, có hay không sự may - rủi của số phận?
Xem
Diệt trừ các nghiệp ác do lời nói gây ra
Xem
Lời Phật dạy luôn luôn còn mãi
Xem
Tâm hoan hỷ trong kinh Pháp cú
Xem
Giải thoát là cốt lõi của Đạo Phật
Xem
Người tu thiền chết về đâu?
Xem
Trời kêu ai nấy dạ
Xem
Sự bất an và trầm tĩnh cùng Virus Corona
Xem
Tăng cường hệ miễn dịch nhờ năng lượng nuôi dưỡng từ Thiền định
Xem
Từ bỏ sự sát sanh
Xem
Hoa sen, biểu tượng của đạo Phật
Xem
Thiền đối với trẻ em
Xem
Bồ tát cũng là chúng sinh
Xem
Chàng trai Việt nặng tình trên đất Phật
Xem
Ý nghĩa của kinh hành niệm Phật
Xem
Thiên tai dịch họa trước quan niệm của tiền nhân
Xem
Ứng dụng NCOVI hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do nCoV
Xem
Người muốn nhận lấy các nghiệp tội của chúng sinh
Xem
Chết không có nghĩa là chấm dứt
Xem
Cơ bản về điều kiện của hạnh phúc là tự do
Xem
Những điều cần biết để chủ động phòng chống dịch Corona
Xem
Quả báo từ việc phá thai của cô gái trẻ
Xem
Sự giống nhau giữa đạo Phật và môi trường
Xem
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn
Xem
Trách mình trước khi trách người
Xem
Diêm Vương trong đạo Phật ?
Xem
Thần lực và Thần chú
Xem
Sau khi chết, Thần thức sẽ an trụ nơi nào?
Xem
99% trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19 ở Hà Nội đều âm tính
Xem
Ăn trong thiền
Xem
Kinh A Di Đà Việt nghĩa chuẩn nhất và Nghi thức tụng
Xem
Tín ngưỡng và triết lý Bồ Tát Quán Thế Âm
Xem
Steve Jobs qua đời ở tuổi 56, nhưng bộ não của ông mới chỉ 27 tuổi
Xem
Cậu bé vượt lên nghịch cảnh nhờ nghèo
Xem
Hạnh nhẫn nhục của bậc trượng phu chánh pháp
Xem
Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai
Xem
Ngăn ngừa virus corona không thể bằng việc uống vitamin C
Xem
Tự bảo vệ bản thân trong đợt dịch nCoV bằng cách nào?
Xem
Hãy sống bình dị như triết lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Xem
Giúp mẹ vãng sinh Tây phương qua Trợ niệm
Xem
Giúp thanh lọc thân tâm qua việc hành thiền mỗi ngày
Xem
Lời Phật dạy về tình yêu nam nữ
Xem
Người tin vào Phật pháp, có thể cải biến số mệnh được không?
Xem
Có nên thờ Thần Tài hay không theo quan điểm Phật giáo, nhất là khi sắp đến ngày vía Thần tài?
Xem
Việc đốt vàng mã trong Phật giáo có nên hay không?
Xem
Những điều cần biết về trầm hương trong Phật giáo
Xem
Tự sát trên quan điểm của Phật giáo
Xem
Cầu nguyện hỏa hoạn AuStalia được dập tắt
Xem
Cha mẹ hãy cùng con học và hành việc thiện
Xem
Hoà thượng Thích Minh Thông cùng TT Thích Lâm Trang quang lâm chùa Viên Giác
Xem
10 hiểu lầm về đạo Phật phổ biến tại Việt Nam
Xem
Khẩu nghiệp hại cả kiếp này kiếp sau
Xem
Không vái lạy tất cả các vị Phật có bị các Ngài quở trách?
Xem
Ý nghĩa Xuân Di Lặc
Xem
Lợi ích của thiền với mẹ bầu và thai nhi
Xem
Ý nghĩa việc cúng dường người tu hành?
Xem
Thuộc nằm lòng 10 điều Phật dạy cho cuộc sống yên vui
Xem
Sự thật về bái sám
Xem
Muốn thay thế tranh, ảnh, tượng Phật cũ thì nên làm thế nào?
Xem
Duyên và nợ dưới góc nhìn của Phật giáo
Xem
Bồ Tát Quan Thế Âm có luôn ở sẵn trong tâm ta?
Xem
Giới trẻ: Thực hư về chuyện đi chùa cầu duyên khi về chắc chắn có bồ
Xem
Các tỳ kheo nên nói, nên làm theo lời Phật dạy thế nào?
Xem
Hướng dẫn về nghi thức hồi hướng cơ bản
Xem
Hướng dẫn: Trì tụng chú Đại Bi ngắn gọn
Xem
Dấu hiệu nhận biết được Phật, Bồ Tát, hay Ma cảnh đến tiếp dẫn lúc lâm chung?
Xem
Rộng tu công đức hồi hướng vãng sinh
Xem
Thiền sư, pháp sư và cách xưng hô trong Phật giáo
Xem
Những lưu ý về trang phục khi đi chùa
Xem
Tu hành đạo Phật trong cảnh khốn khó
Xem
Giáo lý đạo Phật bắt nguồn từ đâu
Xem
Có nên thờ tượng Phật đã sứt, mẻ?
Xem
Phật tử có bắt buộc phải tổ chức hôn lễ theo đạo Phật?
Xem
Câu chuyện đầu thai và sự giải thích dưới góc nhìn khoa học
Xem
Quá trình từ đức tin đến tu hành thành Phật diễn ra bao lâu?
Xem
10 hành động đem lại phước đức
Xem
Diệt trừ phiền giận bằng các phương pháp của Phật giáo
Xem
Hỏi đáp về niệm chú Đại Bi
Xem
Bàn về tám mối lo toan thế tục trong Phật giáo
Xem
Thực hư về linh hồn người đã khuất
Xem
Y phục trong Phật giáo
Xem
Hiểu được buông bỏ đôi khi lại là lối dẫn đến hạnh phúc thông qua câu chuyện về Phật
Xem
Mẫu hướng dẫn sám hối cho thai nhi
Xem
Giáo lý đạo Phật với chúng sinh
Xem
Ăn năn - Sám hối - Phát lồ - Xưng tội và ý nghĩa
Xem
Ăn trứng gà trong bữa ăn chay Phật giáo?
Xem
Sự hòa hợp các tôn giáo với Phật giáo
Xem
20 câu thiền ngữ Phật dạy, giúp cuộc sống bình yên, hạnh phúc
Xem
Việc hành trì Phật pháp đối với chúng ta
Xem
Chánh niệm đối với mỗi người
Xem
Cuộc đời tu sĩ
Xem
Đức Phật tồn tại theo dòng lịch sử và thời đại
Xem
Công đức phóng sinh của Phật tử
Xem
Chắp tay trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào?
Xem
Đức Phật của thời đại của chúng ta
Xem
Cúng rước vía Đức Phật Di Lặc đầu năm và ý nghĩa
Xem
Chân chánh phát tâm Bồ Đề là như thế nào?
Xem
Bình an nhờ trong tâm niệm Phật
Xem
Ý nghĩa việc đến chùa tùng Kinh, niệm Phật của Phật tử
Xem
Nghiệp lực trong giáo lý của Phật Giáo
Xem
Triết lí của Phật giáo và thời đại
Xem
10 điều Phật dạy giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương
Xem
Việc đốt hương trong Phật Giáo
Xem
Phương pháp tu trì Chú Đại Bi
Xem
Đời sống người xuất gia và lợi ích của ứng dụng giới luật
Xem
Tâm an vui, cảm nhận pháp lạc theo chánh pháp
Xem
Ba lạy trong Phật giáo và ý nghĩa
Xem
Về việc đi chùa đối với thanh niên thời nay
Xem
Hình tượng và ý nghĩa nụ cười của Bồ Tát Di Lặc
Xem
Hướng dẫn niệm Phật
Xem
Ba triết lý sâu sắc của Phật giáo về cuộc đời
Xem
Lời phật dạy về quan hệ thầy trò
Xem
Góc nhìn của Phật giáo về tái sinh
Xem
"Năm căn, năm lực" và ý nghĩa
Xem
Sám hối trong đạo Phật
Xem
Khi có nhiều chúng sanh cầu cứu cùng một lúc, Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện như thế nào?
Xem
Gia đình nghèo khó nên cúng cầu siêu như thế nào cho tròn đầy ý nghĩa?
Xem
Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ
Xem
Sự tích mười bảy Pháp tăng tàn
Xem
Những chỉ dẫn cốt tủy về cách tái sinh
Xem
Tinh thần Phật giáo là lý tưởng của nhân loại
Xem
Niệm Phật A Di Đà siêu độ hương linh
Xem
Hạnh phúc đích thực của con người đến từ lòng từ bi với sinh linh, vạn vật
Xem
Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc
Xem
Đức Phật là người bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh
Xem
Phước đức của tự thân
Xem
Thiệt thòi là phước
Xem
Sống chung với mẹ chồng theo lời Phật dạy
Xem
Thần Chú Đại Bi: Viên ngọc của người cùng tử
Xem
Vì hạnh phúc muôn loài
Xem
Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo
Xem
Tỷ phú Bill Gates: Người thực sự giàu là người sở hữu một trái tim giàu lòng nhân ái
Xem
Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn nhanh nhất?
Xem
Ăn chay chữa bệnh vảy nến
Xem
Khi lâm chung tưởng nhớ Phật, nhưng không thấy Phật, có được vãng sinh?
Xem
Làm thế nào để khuyến hóa gia đình thích sát sinh và mê tín dị đoan?
Xem
Khi bị oan uổng thị phi, có cần thanh minh không?
Xem
Liệu có sự sống sau khi chết hay không?
Xem
Đức Phật dạy có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?
Xem
Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất do niệm Phật
Xem
Từ sự việc 39 nạn nhân tử nạn ở Anh, suy ngẫm lời Phật dạy về chọn nghề
Xem
Tại sao người giàu sang, kẻ nghèo hèn?
Xem
Phải biết quý tiếc phước báo của mình
Xem
Tư tưởng giáo dục Phật giáo
Xem
Đừng hưởng hết phước báu của mình
Xem
Vị trí và vai trò của chánh niệm
Xem
Sắc - Không trong Tâm kinh qua trí tuệ Bát Nhã
Xem
Sát sinh bị quả báo đoản mạng
Xem
Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật
Xem
Lòng chân thành của đức Phật
Xem
Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường?
Xem
Thiện tâm ở trong ta
Xem
Học sinh bản nghèo đón công trình trường học trị giá 551 triệu đồng
Xem
Làm thế nào để phân biệt chánh tà giữa rừng pháp môn Phật giáo?
Xem
Ngọn lửa Đào Thị Yến Phi trong phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam Việt Nam
Xem
Bắt cá phóng sinh còn hành hung Phật tử, đánh công an
Xem
Phật dạy trách nhiệm của người tại gia
Xem
Công an truy lùng nhóm người xâm phạm cơ sở Bồng Lai
Xem
Ăn chay sao cho ít gặp thầy thuốc
Xem
Lễ bái, cúng kính, họa vẽ, tạc tượng Bồ tát Địa Tạng có giúp xóa được ác nghiệp không?
Xem
Trong mưa - giai điệu Thiền ca mới từ nhân duyên gặp gỡ của song Khoa
Xem
Phá bỏ thai nhi bị dị tật có chịu quả báo nghiệp tội không?
Xem
Hỏa táng có ảnh hưởng đến vấn đề tái sinh và phước đức của con cháu?
Xem
Ma vương từng thất bại khi cám dỗ Thái tử Tất Đạt Đa
Xem
Thiếu nữ Thuỵ Sỹ khát khao tìm mẹ ruột ở Ninh Bình
Xem
Tu trong mọi hoàn cảnh
Xem
Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (I)
Xem
Vị đại sĩ vạn năng: Quan Thế Âm Bồ Tát
Xem
Đạo Phật là đạo của con người, do con người và vì con người
Xem
Sớm thu sen nở ấm lòng Thiền môn
Xem
Đức Phật thị hiển như thế nào để cứu độ chúng sinh?
Xem
Tự độ, độ người và niệm Phật siêu độ
Xem
Vì sao làm việc tốt không được phúc báo, lại có kẻ làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt?
Xem
Lễ khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
Xem
Ni Trưởng Như Thanh - Ngôi sao sáng trên bầu trời Ni giới Việt Nam
Xem
Từ bi là gì?
Xem
Ứng dụng lý nhân duyên để thấu triệt lời Phật dạy
Xem
Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?
Xem
Xin đừng bóp méo lý tưởng xuất gia
Xem
Ươm mầm tâm linh
Xem
Những nàng tiên có thật giữa đời
Xem
Chúng ta sợ nghiệp dữ hơn hay chỉ sợ nghèo?
Xem
Nước mắt thiền sư
Xem
Bé gái sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi trước Chùa
Xem
Trưởng lão HT.Thích Viên Giác viên tịch
Xem
Niệm Phật, cầu nguyện hạnh phúc bình an có phải đi ngược với quy luật nhân quả?
Xem
Làm thế nào để biết được vong nhi đã được siêu độ? Ai phải chịu nghiệp báo phá thai?
Xem
Nobel kinh tế 2019 cho giải pháp xóa đói giảm nghèo
Xem
Lợi ích tụng Kinh niệm Phật
Xem
Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (II)
Xem
Làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng, mê tín dị đoan trong gia đình?
Xem
Tam bộ nhất bái là gì? Tại sao phải đi 3 bước lại quỳ lạy sát đất 1 bước?
Xem
2 bữa trai cúng dường Đức Phật nhiều phúc báu nhất
Xem
Đạo lực của một bậc Giác Ngộ
Xem
Giải mã ý nghĩa của tượng đức Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Xem
Nhất tâm, tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Đức Phật
Xem
Thưa mẹ, con đi tu
Xem
Bàn về việc can gián và bàn bạc trong giới luật Phật giáo
Xem
Không gian thiền vị đẹp như trong phim ở ngôi chùa hơn 1000 năm tuổi - Địa Tạng Phi Lai Tự
Xem
Ẩm thực chay trong Phật giáo Bắc Tông
Xem
Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia
Xem
Bộ não người như cái thùng chứa, hãy biết chọn sách để đọc
Xem
Bài ca thu kính ơn từ chánh niệm
Xem
Nhân cách người tu sĩ
Xem
Thủ tướng Modi mang tinh thần của Đức Phật đến Liên Hợp Quốc
Xem
Ngũ giới – Thập thiện và vấn đề gìn giữ hạnh phúc gia đình
Xem
Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới và hoàn tục
Xem
Bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy bỏ trước cửa chùa
Xem
Phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”
Xem
Chùa Minh Đức tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Xem
Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang, chốn tổ của Phật giáo Việt Nam
Xem
Đọc lại văn bia lịch sử chùa Hải Ấn
Xem
Chùa Thầy và truyền thuyết ly kỳ về Thiền sư Từ Đạo Hạnh
Xem
Hòa thượng Maratika Dzungdhin Rinpoche (Nepal) thăm chùa Phật Tích
Xem
Quan điểm của Phật giáo về Kinh doanh
Xem
Bố thí với tâm thành
Xem
Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và trụ trì tại Đồng Nai
Xem
Sư thầy Thích Thanh Toàn bị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng trong thời gian 03 tháng
Xem
Giáo dục lòng vị tha cho giới trẻ hiện nay từ góc nhìn Phật giáo
Xem
Đua bò và cấy mạ ở chùa Rô
Xem
Lễ kỷ niệm năm Khoan dung 2019 của UAE
Xem
Tượng Quan Âm ẩn mình dưới nước lớn nhất Việt Nam
Xem
Câu chuyện Đức Phật làm phước
Xem
Phẩm chất của một Sứ giả Như Lai trong việc hoằng pháp
Xem
Đại Bồ Tát thành kính tri ân cúng dường những ngôi chùa lớn tại Hà Nội
Xem
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN tân viên tịch
Xem
Lời Phật dạy về công ơn người mẹ khi mang thai
Xem
Hàng ngày ngồi thiền, đọc kinh có thể thành Phật được không?
Xem
Bé trai 1 tuổi bị bỏ trước cổng chùa với lời nhắn
Xem
5 câu chuyện Phật giáo tuyệt vời thức tỉnh trí tuệ của bạn
Xem
Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh
Xem
Đức hạnh của sự điềm đạm
Xem
Tâm thư kêu gọi xây dựng Chùa Sùng Hưng
Xem
Đoàn Đại biểu Mặt trận Tổ quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xem
Cuộc đời Đức Phật dấn thân vì sự an lạc, giải thoát của chúng sinh
Xem
Kính trọng bậc Tôn đức là kinh trọng Phật pháp
Xem
Quan điểm của đạo Phật về việc ly hôn
Xem
Thần chú trong Phật giáo
Xem
Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học
Xem
Giá trị thực tiễn của Tứ Diệu Đế đối với mỗi cá nhân
Xem
Angela Phương Trinh hóa thân thành chị Hằng đến chùa phát bánh trung thu
Xem
Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon để trước cổng chùa
Xem
Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế dành tình cảm cho trẻ em khuyết tật trong dịp Tết Trung thu
Xem
Chùa Ba Vàng tổ chức Đêm trăng cổ tích nhân dịp Tết Trung Thu 2019
Xem
Tọa thiền niệm Phật
Xem
Một chuyến đi mang tính nhân văn và thời sự
Xem
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học mới 2019 - 2020
Xem
Chân lý Phật giáo là gì?
Xem
Một học sinh ở Nghệ An dũng cảm cứu sống 2 người dân giữa dòng nước lũ
Xem
Ý nghĩa chữ Nhẫn trong Phật giáo
Xem
Có gì ở thành phố ăn chay lớn nhất thế giới?
Xem
Thông điệp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi đến Liên Hiệp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu
Xem
Ngoại trưởng Mỹ 2 lần gửi lời chúc tốt đẹp nhất mừng Quốc khánh Việt Nam 2-9
Xem
Sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Ngộ độc thủy ngân nguy hiểm thế nào?
Xem
Nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời
Xem
Tu có chuyển được nhân quả không?
Xem
20 câu nói muôn đời giá trị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Giá trị bốn chân lý vĩ đại của Phật giáo: Tứ Diệu Đế
Xem
Giận: Bí quyết sống an lạc và hạnh phúc
Xem
Sát sinh và hậu quả dưới góc nhìn của Phật giáo
Xem
Tam Bảo là gì?
Xem
Nhiều suất quà đến với người mù trong mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Cuộc sống hạnh phúc của bộ tộc 500 năm không ăn thịt: Tự nhiên là nhà, thú nuôi là bạn
Xem
Tăng Ni trường hạ chùa Thánh Long, Thái Bình nghe phổ biến về tôn giáo
Xem
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và bộ phim: "Bước chân an lạc"
Xem
Á hậu Trương Thị May được vinh danh là “Người con của Đức Phật” tại Thái Lan
Xem
Đạo đế: Con đường chấm dứt khổ đau
Xem
Chuyện tự phong của "nhà tu hành Thích Đạo Huấn"
Xem
Dáng chùa Việt uy nghiêm trên đỉnh Đông Dương
Xem
Nghệ sĩ Hồng Đào chạy xe máy giữa đêm phát quà trung thu cho người vô gia cư
Xem
Sỹ Luân: “Thiền định như một món ăn, người hành thiền chính là người đầu bếp và cũng là người thưởng thức”
Xem
Tổng hợp các trường phái ăn chay trên thế giới
Xem
Sinh khí mùa Vu Lan báo hiếu 2019 tại Cà Mau
Xem
Theo nghi lễ cổ truyền, ngày 21 tháng 7 (Âm lịch) là ngày giỗ Bác
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Chất “Phật” trong con người Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Kỳ I)
Xem
Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Lang Đạo
Xem
Những đứa trẻ bị bỏ rơi khi bố mẹ ra thành phố mưu sinh: Cô đơn, trầm cảm rủ nhau tìm đến cái chết
Xem
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 - vị Phật sống của nhân gian
Xem
Lễ rước Xá Lợi tại chùa Xá Lợi Răng Phật (Kandy, Sri Lanka)
Xem
Có một Lễ phóng sinh trên sông Hồng hết sức lợi lạc, ý nghĩa.
Xem
Đại Bồ Tát cùng thọ trai tại chùa MettaBuddha Hoàng Gia Thái Lan tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya, Ấn Độ)
Xem
Quảng Ninh: Gần 500 bệnh nhân nghèo được khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí
Xem
Giáo dục đạo đức con cái theo lời Phật dạy
Xem
Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nên cân nhắc đưa du khách tới Nepal
Xem
500 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tham gia hiến máu cứu người
Xem
Ca sĩ Quang Dũng và mẹ đến chùa tặng 15.000 đĩa nhạc nhân mùa Vu Lan
Xem
Chàng trai dũng cảm cứu người đu cây trong lũ dữ ở Thanh Hóa
Xem
Ca sĩ Phật tử Phương Thanh ra mắt ca khúc mới nhân mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Lễ Vu Lan vào ngày nào trong năm 2019 và ý nghĩa của bông hồng cài áo
Xem
Tỷ phú bất động sản ngày nào cũng đi nhặt rác trên phố
Xem
Người giàu nhất châu Á ăn chay và chưa từng uống rượu
Xem
Đức Phật chỉ ra tâm tính nhiệm màu nơi mỗi chúng sinh
Xem
Người đắc đạo rồi có còn đau khổ không?
Xem
Kênh truyền thông Đại Bồ Tát
Xem
Tại sao các vị tu sĩ lại cài bông hồng vàng trong ngày lễ Vu Lan?
Xem
Ấn tống cúng dường kinh sách không đúng cách là một sự lãng phí
Xem
Vì sao vua Lý Nam Đế xây dựng nhiều chùa trên đất Việt?
Xem
Nghiệp và trả nghiệp là gì? Đạo Phật có chấp nhận thuyết định mệnh không?
Xem
150 phần quà cho hộ nghèo Vĩnh Long
Xem
Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cầu quốc thái dân an tại Vị Xuyên, Hà Giang
Xem
Hơn 1000 bạn trẻ tham dự khóa tu chùa Lưu Ly năm 2019
Xem
Ban chỉ đạo Đồng Tháp thăm các điểm an cư kiết hạ
Xem
Tuyên Quang: Lễ khai pháp tại chùa An Vinh
Xem
Đức Phật: Ai cũng có một "con bò"! Điều gì...
Xem
Sư thầy Thích Đàm Tươi chùa Nhất nhận nuôi em bé bị bỏ rơi