Trang chủ > Lạy Phật như thế nào để được nhiều lợi ích?
Bài viết
Bình luận

Lạy Phật như thế nào để được nhiều lợi ích?

Để việc lạy Phật đem lại lợi ích lớn nhất thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về cách thức lạy và cách quán tưởng khi lạy. Nếu ta quán tưởng đúng cách thì lễ Phật là một Pháp giúp ta tiêu diệt tội trong vô lượng kiếp và sanh ra vô số phước đức. Vậy ta phải lễ Phật thế nào mới đúng.

Pháp môn lạy Phật là một trong những pháp môn tu được nhiều người ưa thích, bởi vì nó có những lợi ích thiết thực sau đây.

Trước hết là lợi ích về sức khỏe. Lạy Phật là một động tác dưỡng sinh rất tuyệt vời, nó giúp ta vận động toàn bộ cơ thể, nó giúp cho máu huyết được điều hoà, bệnh tật khó xâm nhập cơ thể, nhờ lạy Phật thường xuyên, những bệnh đã có sẽ được tiêu trừ, những bệnh chưa sanh thì khó có cơ hội phát sanh. Việc lạy Phật còn giúp ta tiêu diệt bệnh hôn trầm, giúp cho tinh thần ta sảng khoái. Sau mỗi thời lạy Phật, cơ thể ta như khỏe mạnh thêm ra. Ai lạy Phật đều đặn, thường xuyên thì sẽ có một cơ thể rất rắn rỏi, dẻo dai, cân đối. Nếu việc lạy Phật chỉ có những lợi ích này thôi thì cũng đáng cho ta lạy Phật mỗi ngày rồi. Nhưng nếu chúng ta lạy Phật chỉ vì những lợi ích trên thì thật là lãng phí, bởi vì ngoài những lợi ích nói trên việc lạy Phật còn đem lại cho ta nhiều lợi ích to lớn khác. Đó là nhờ lạy Phật nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu trừ, căn lành sẽ ngày càng tăng trưởng. Việc lạy Phật có lợi ích to lớn như thế vì vậy chúng tôi thành thật mong rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều nên thực tập pháp môn này mỗi ngày.

Phàm bất cứ việc gì, nếu muốn có kết quả tốt thì chúng ta cần có phương pháp đúng đắn. Việc lễ Phật cũng không ngoài thông lệ đó. Nếu chúng ta lạy Phật giống như một cái máy chỉ biết đứng lên rồi lạy xuống hoặc là vừa lạy vừa suy nghĩ lung tung, tâm trí cứ nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác thì e rằng việc lạy Phật chỉ uổng công vô ích, và nếu có lợi thì chỉ chút ít không đáng kể.

Để việc lạy Phật đem lại lợi ích lớn nhất thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về cách thức lạy và cách quán tưởng khi lạy. Nếu ta quán tưởng đúng cách thì lễ Phật là một Pháp giúp ta tiêu diệt tội trong vô lượng kiếp và sanh ra vô số phước đức. Vậy ta phải lễ Phật thế nào mới đúng.

Có nhiều người còn xem Phật giống như một vị thần linh có thể ban phước, giáng họa, nên khi lạy Phật họ mong cầu đủ thứ, nào là mong trúng số độc đắc, mong làm ăn phát tài, mong đỗ đạt cao, mong được thăng chức…nếu lạy Phật mà chỉ mong cầu những việc như vậy thì thật là uổng phí quá, chẳng khác nào người vào kho châu báu nhưng không lấy châu báu mà lại lấy nhầm gạch đá đem về.

Để việc lạy Phật đem lại lợi ích lớn nhất thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về cách thức lạy và cách quán tưởng khi lạy. Nếu ta quán tưởng đúng cách thì lễ Phật là một Pháp giúp ta tiêu diệt tội trong vô lượng kiếp và sanh ra vô số phước đức. Vậy ta phải lễ Phật thế nào mới đúng.

Trước tiên, chúng ta phải nhớ nghĩ đến công đức vô lượng vô biên của Phật. Phật đã trải qua vô số kiếp, tạo vô số việc lành, không ngại bất kỳ gian lao khó nhọc nào để cứu giúp chúng sanh, Ngài thương chúng sanh còn hơn người mẹ thương con đỏ, chúng sanh nào cần thức ăn thì Phật cho thức ăn, cần áo mặc thì Phật cho áo mặc, thậm chí chúng sanh nào cần những bộ phận trên thân thể Ngài như mắt, tai, mũi… Phật cũng sẵn sàng cho không chút tiếc nuối và Ngài cũng không ngần ngại khi đem chính thân thể còn sống của mình bố thí cho hổ đói; Đặc biệt nhất là Ngài luôn luôn tìm cách cứu giúp chúng sanh ra khỏi biển khổ sanh tử trầm luân, đã phát hiện ra con đường giải thoát và chỉ dạy cho chúng ta con đường ấy. Công ơn của Phật thật là to lớn, chúng ta không biết làm sao mà báo đáp được. Để báo đáp phần nào công ơn ấy, trong khi quỳ lạy dưới chân Phật, chúng ta phải nguyện noi gương Phật xa lìa tất cả việc ác, làm tất cả việc lành để cứu độ chúng sanh như Phật đã và đang làm. Khi đang lạy xuống dưới chân Ngài, ta có thể niệm thầm trong tâm: “Chúng con rất tôn kính Ngài, chúng con xin đảnh lễ Ngài và nguyện luôn học tập và thực hành theo công hạnh (đức hạnh) tôn quý, không ai sánh bằng của Ngài.” Cứ mỗi lạy, chúng ta đều niệm thầm câu ấy hoặc chúng ta có thể niệm thầm câu khác tương tự như vậy, nhờ thầm niệm như vậy, tâm trí của ta sẽ không suy nghĩ lung tung mà luôn hướng về đức Phật.

Cứ mỗi lạy, chúng ta đều niệm thầm câu ấy hoặc chúng ta có thể niệm thầm câu khác tương tự như vậy, nhờ thầm niệm như vậy, tâm trí của ta sẽ không suy nghĩ lung tung mà luôn hướng về đức Phật.

Khi lạy vị Phật hay vị Bồ-tát nào thì chúng ta phải nhớ nghĩ đến công hạnh mà vị Phật, Bồ-tát đó đại diện để mà học hỏi theo. Chẳng hạn như khi lạy Phật Thích Ca, chúng ta phải nhớ đến hạnh nổi bậc nhất của Ngài, đó là hạnh tinh tấn. Mỗi khi lạy Ngài chúng ta đều nguyện sẽ luôn tinh tấn như Ngài, ra sức lánh tất cả việc ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Khi lạy Đức Phật A-di-đà, chúng ta nên nhớ đến hạnh thanh tịnh của Ngài và nguyện sẽ luôn giữ tâm ý được luôn luôn thanh tịnh như Ngài; khi lạy Phật Di-lặc chúng ta nên nhớ đến hạnh hoan hỷ của Ngài để học hỏi theo hạnh ấy, dù trong cuộc sống có gặp bao nhiêu điều phiền toái, chúng ta cũng phải nhớ hoan hỷ mà đón nhận, đừng có để buồn bực xâm chiếm tâm hồn. Tâm chúng ta có hoan hỷ thì mọi việc mới mong thành tựu tốt đẹp. Chớ còn đụng đâu nhăn đó, gặp việc gì hơi trái ý một chút là nổi cáu thì bản thân ta đã không được an lạc còn nói chi đến chuyện làm an lạc cho người khác. Khi lạy Bồ-tát Quan Âm, chúng ta phải nhớ đến hạnh từ bi luôn tìm cách ban vui, cứu khổ cho tất cả chúng sanh của Ngài và tự nguyện sẽ học theo hạnh ấy. Bắt đầu từ nay, chúng ta phải noi gương Ngài luôn luôn tìm cách để làm cho chúng sanh được bớt khổ đau và được an vui, hạnh phúc.

Khi lạy Bồ-tát Địa-tạng, chúng ta phải nhớ đến hạnh nguyện cao cả của Ngài là cứu độ hết thảy chúng sanh ra khỏi địa ngục rồi Ngài mới thành Phật. Chúng ta cũng nên phát nguyện như Ngài, thề cứu độ hết thảy chúng sanh ra khỏi bể khổ trầm luân rồi mới thành Phật. Những chúng sanh mà chúng ta cần cứu trước tiên chính là những chúng sanh nằm ngay trong bản thân chúng ta, đó là những tâm phiền não không ngừng sanh diệt trong từng giây, từng phút, làm chúng ta đau khổ triền miên. Bên cạnh đó, chúng ta phải tìm cách giúp những người có nhân duyên với ta thoát khỏi khổ đau. Nếu ta làm như vậy mới là lạy Bồ-tát Địa Tạng một cách đúng ý nghĩa. Khi lạy Bồ-tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, chúng ta cũng nên nhớ đến trí huệ cao siêu, thù thắng của Ngài và nguyện sẽ luôn trau dồi, học tập, tu luyện để có được trí huệ sắc bén như Ngài để làm phương tiện cứu giúp chúng sanh một cách tốt đẹp nhất.

Tóm lại, tuy tất cả các vị Phật Bồ-tát đều có những công hạnh gần như là giống nhau nhưng mỗi Vị đều có một công hạnh nổi bậc, khi lạy Vị nào, chúng ta nên nhớ đến công hạnh nổi bậc của vị ấy để mà học hỏi và thực hành theo. Có như vậy thì việc lạy Phật của ta mới được lợi ích.

Ngoài ra, chúng ta cần phải thể hiện việc lạy Phật trong cuộc sống hàng ngày bằng cách noi gương Phật nói những lời Phật nói, làm những việc Phật làm, nghĩ những gì Phật nghĩ. Chúng ta phải tìm hiểu xem Phật thường nói những điều gì để mà bắt chước nói theo. Như chúng ta biết Phật luôn nói những lời đem lại lợi ích cho chúng sanh như nói lời hiền dịu, lời đúng sự thật, Phật không bao giờ nói lời hung dữ, lời đâm thọc, chia rẻ, lời dối trá dua nịnh…chúng ta cũng cần phải học theo Phật để tránh nói những lời gây phiền não khổ đau cho người và chỉ nói những lời đem lại hạnh phúc, an lạc cho người.

Chúng ta đã biết những gì Phật làm và những gì Phật không làm rồi. Vậy từ nay về sau chúng ta phải noi gương Phật làm những việc lành mà Phật đã và đang làm và lánh xa những việc ác mà Phật không bao giờ làm.

Chúng ta cũng phải xem Phật thường làm những gì để bắt chước làm theo. Phật thường làm những việc đem lại lợi lạc cho chúng sanh như phóng sanh, bố thí, trì trai, giữ giới, xây chùa, đúc tượng, lạy Phật, tụng kinh, sám hối nghiệp chướng, ăn chay, niệm Phật, tọa thiền, thuyết Pháp, và nhiều việc lành khác đồng thời Phật không bao giờ làm những việc có hại cho chúng sanh như sát sanh, trộm cắp, tà dâm… Chúng ta đã biết những gì Phật làm và những gì Phật không làm rồi. Vậy từ nay về sau chúng ta phải noi gương Phật làm những việc lành mà Phật đã và đang làm và lánh xa những việc ác mà Phật không bao giờ làm.

Chúng ta cũng phải tìm hiểu xem Phật thường nghĩ những điều gì để bắt chước nghĩ theo. Phật thường nghĩ đến chánh Pháp, nghĩ về sự vô thường, khổ, không, vô ngã của các Pháp, nghĩ cách làm lợi lạc cho chúng sanh, nghĩ cách giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau, xem tất cả chúng sanh như cha mẹ của mình, thường quán tất cả các Pháp là huyễn hóa không thật nên tuy làm tất cả việc lành mà không bao giờ bị dính mắc…Phật không bao giờ để tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, phát sanh trong tâm, Phật không bao giờ nghĩ cách làm sao cho người phải đau đớn, quằn quại…Cũng vậy, chúng ta cũng phải tránh nghĩ đến những điều xấu xa dơ bẩn hại người và luôn nghĩ đến những việc lợi lạc chúng sanh như Phật.

Để việc lạy Phật đạt kết quả tốt chúng ta phải luôn nhớ đến những đức hạnh của Phật và luôn tìm cách để thực hành theo càng nhiều càng tốt trong cuộc sống hàng ngày và mỗi khi lạy Phật chúng ta nhớ niệm thầm trong tâm. 

Tóm lại, để việc lạy Phật đạt kết quả tốt chúng ta phải luôn nhớ đến những đức hạnh của Phật và luôn tìm cách để thực hành theo càng nhiều càng tốt trong cuộc sống hàng ngày và mỗi khi lạy Phật chúng ta nhớ niệm thầm trong tâm: “Chúng con xin tôn kính đảnh lễ Ngài và nguyện luôn luôn học hỏi, thực hành theo những công hạnh tôn quý của Ngài”. Chúng ta cũng có thể nguyện học theo công hạnh nổi bật nhất nơi từng Vị Phật Bồ-tát. Ví dụ, khi chúng ta lạy Bồ-tát Quan âm, chúng ta có thể niệm thầm trong tâm: “Chúng con xin tôn kính đảnh lễ Bồ-tát. Chúng con nguyện học hỏi và thực hành theo hạnh nguyện Đại bi của Ngài”. Khi lạy Phật Di-lặc, chúng ta có thể niệm thầm trong tâm: “Chúng con xin tôn kính đảnh lễ Ngài. Chúng con nguyện học hỏi và thực hành theo hạnh nguyện hỷ xả của Ngài”.

Nếu ai muốn cuộc đời của mình ngày một thăng hoa, ngày càng thêm an lạc, hạnh phúc thì hãy thực hành thử phương pháp lạy Phật mà chúng tôi vừa trình bày trên. Chúng tôi tin rằng sự an lạc hạnh phúc sẽ đến với các bạn ngay trong khi và sau khi các bạn thực hành cách lạy Phật trên. Ngoài phương pháp lạy Phật nói trên còn có rất nhiều phương pháp lạy Phật khác nữa nhưng trong phạm vi bài này chúng tôi chưa đề cập đến, nếu các bạn thích nghiên cứu tường tận thì hãy tìm đọc trong kinh điển. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ trình bày cách lạy Phật mà chúng tôi đã thực hành và thấy có kết quả rất tốt. Mong rằng khi thực hành phương pháp này các bạn sẽ mau chóng đạt được an lạc hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày.

Tâm Tịnh

Các bài viết liên quan
Xem
Những con số bảy trong kinh tạng Pali
Xem
Nghiệp và số mệnh đồng hay khác?
Xem
Thưởng lãm các bức thư pháp "thiền định" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Con đường và hương vị giải thoát
Xem
Pháp tu niệm Phật trong thời Thế Tôn tại thế
Xem
Tổ đình Từ Hiếu: Miền an lạc chốn thiền môn xứ Huế
Xem
Rừng hay ngôn ngữ của sự sống
Xem
Bệnh nhân 91 xuất viện, trở về Anh
Xem
Thấp thoáng lời kinh Quán Thế Âm
Xem
Căn tu là gì?
Xem
Phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ không?
Xem
Một quyết định nhân văn của Siem Reap - Campuchia
Xem
Ni giới và những lời Phật dạy
Xem
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật
Xem
Giới luật – tìm lại niềm tin nơi Phật tử
Xem
Nguồn gốc và ý nghĩa của Chuông, Mõ, Khánh trong Phật giáo
Xem
Theo Phật xuất gia truyền thừa Phật pháp
Xem
Chính ngữ: Giải pháp phòng, chống bạo hành bằng lời nói
Xem
Món quà cuộc sống
Xem
Thông điệp của Đức Dalai Lama nhân khánh tuế thứ 85
Xem
Xuất gia để làm gì?
Xem
Vì sao ta phải sống trong đau khổ lầm mê?
Xem
Danh xưng Chư tôn đức Tăng trong Tòng lâm Phật giáo Bắc truyền
Xem
Phật dạy về nghiệp báo sai biệt của mỗi người
Xem
Phật tử vì sao mà phải tín ngưỡng Tam Bảo?
Xem
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Ăn trong chánh niệm, Sống trong tỉnh thức
Xem
Stephen Cameron trở về từ cận tử nghiệp
Xem
Tin Phật là con người đã giác ngộ hoàn toàn
Xem
Hễ xem kinh sách thì buồn ngủ phải làm sao?
Xem
Ý nghĩa thâm sâu từ tư thế ngủ của Đức Phật
Xem
Bệnh dưới lăng kính Phật giáo
Xem
Địa ngục trần gian và nỗi khổ con người
Xem
Bức thông điệp từ con người của Đức Phật
Xem
Ý nghĩa và lợi ích khi trì chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
Xem
Tu như cứu lửa cháy dầu
Xem
Phật dạy tham ăn uống làm con người khổ
Xem
Cái chết có trong sự sống
Xem
Ý nghĩa của câu "Ta bà ha" ở cuối các các câu thần chú
Xem
Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật
Xem
Nhân quả và con đường chuyển hóa
Xem
Đức Phật dạy thế nào là người đàn ông lý tưởng?
Xem
Quán Thế Âm Bồ Tát là huynh đệ của chúng ta
Xem
Yên lặng ở nội tâm
Xem
Nghiệp dẫn chúng sinh đi trong luân hồi sống chết
Xem
Những câu danh ngôn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật đản
Xem
An cư kiết hạ là gì? Ý nghĩa của An cư kiết hạ
Xem
Sống an lạc qua giáo lý “tứ đại giai không”
Xem
Cách cúng thí thực để có được nhiều lợi ích và phước báu
Xem
Hành xứ của người xuất gia
Xem
Về thăm chùa Bộc, nơi thờ "Hoàng đế" Quang Trung
Xem
Nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật
Xem
Đức Phật cảm hóa Angulimāla: Nhiều bài học quý
Xem
Nghĩ về hai chữ “công” và “đức” của hòm “công đức”
Xem
Hình thức và ý nghĩa lễ bái trong đạo Phật
Xem
5 phận sự của Đức Phật
Xem
Muốn học Phật trước tiên phải biết hiếu dưỡng cha mẹ
Xem
Sự khác nhau trong các danh xưng và thờ tự ở Chùa, Tịnh xá, Tu viện, Thiền viện
Xem
Có nên nguyện trả hết nghiệp trước khi vãng sinh?
Xem
Đức Phật là bậc Vô thượng Y vương
Xem
Chuyến du Nam vãn cảnh bái Phật
Xem
Ý niệm tấn phong giáo phẩm trong Phật giáo
Xem
Người thân vừa qua đời, nên làm gì với quần áo, vật dụng ?
Xem
Bí ẩn tài sản thiêng liêng của người tu hành
Xem
Tại sao gọi là xuất gia?
Xem
An cư trong đại dịch
Xem
Xuất gia là con đường con đã chọn
Xem
Lời khai thị về ăn chay của Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Xem
Phật dạy: Tu tập bảy pháp này khiến ma không phá hoại
Xem
Học hạnh không tranh chấp, tranh giành, tranh đấu, tranh cãi
Xem
Cầu nguyện hay Cầu xin?
Xem
Đạo Phật với con người trẻ
Xem
Cho con nhỏ quy gieo duyên trước chư Phật
Xem
Các cảnh giới tái sinh giúp người trợ niệm vãng sinh tìm hiểu
Xem
Nàng Ma Đăng Già trong nhạc, vũ, kịch
Xem
Những nguyên nhân giàu và nghèo trong cuộc sống
Xem
Hội nghị sinh hoạt Giáo hội 5 tháng đầu năm khu vực phía Nam
Xem
Hành trì và chánh nghiệp
Xem
Đối tượng lễ bái qua kinh Thiện Sanh
Xem
Sự giác ngộ và giải thoát của Người Phật tử
Xem
Hai nhà sư trẻ tam bộ nhất bái tới non thiêng Yên Tử giữa đại dịch
Xem
Cố gắng tìm về sự tĩnh lặng trong mâu thuẫn của cuộc đời
Xem
Cuộc đời này hạnh phúc hay ý nghĩa?
Xem
Những câu chuyện ám hại Đức Phật trong lịch sử
Xem
Tâm khởi qua hình tượng chư Phật, Bồ tát
Xem
Có duyên với Phật pháp là một phước duyên của đời người
Xem
Số phận đã an bài, có hay không sự may - rủi của số phận?
Xem
Diệt trừ các nghiệp ác do lời nói gây ra
Xem
Lời Phật dạy luôn luôn còn mãi
Xem
Tâm hoan hỷ trong kinh Pháp cú
Xem
Giải thoát là cốt lõi của Đạo Phật
Xem
Người tu thiền chết về đâu?
Xem
Trời kêu ai nấy dạ
Xem
Sự bất an và trầm tĩnh cùng Virus Corona
Xem
Tăng cường hệ miễn dịch nhờ năng lượng nuôi dưỡng từ Thiền định
Xem
Từ bỏ sự sát sanh
Xem
Hoa sen, biểu tượng của đạo Phật
Xem
Thiền đối với trẻ em
Xem
Bồ tát cũng là chúng sinh
Xem
Chàng trai Việt nặng tình trên đất Phật
Xem
Ý nghĩa của kinh hành niệm Phật
Xem
Thiên tai dịch họa trước quan niệm của tiền nhân
Xem
Ứng dụng NCOVI hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do nCoV
Xem
Người muốn nhận lấy các nghiệp tội của chúng sinh
Xem
Chết không có nghĩa là chấm dứt
Xem
Cơ bản về điều kiện của hạnh phúc là tự do
Xem
Những điều cần biết để chủ động phòng chống dịch Corona
Xem
Quả báo từ việc phá thai của cô gái trẻ
Xem
Sự giống nhau giữa đạo Phật và môi trường
Xem
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn
Xem
Trách mình trước khi trách người
Xem
Diêm Vương trong đạo Phật ?
Xem
Thần lực và Thần chú
Xem
Sau khi chết, Thần thức sẽ an trụ nơi nào?
Xem
99% trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19 ở Hà Nội đều âm tính
Xem
Ăn trong thiền
Xem
Kinh A Di Đà Việt nghĩa chuẩn nhất và Nghi thức tụng
Xem
Tín ngưỡng và triết lý Bồ Tát Quán Thế Âm
Xem
Steve Jobs qua đời ở tuổi 56, nhưng bộ não của ông mới chỉ 27 tuổi
Xem
Cậu bé vượt lên nghịch cảnh nhờ nghèo
Xem
Hạnh nhẫn nhục của bậc trượng phu chánh pháp
Xem
Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai
Xem
Ngăn ngừa virus corona không thể bằng việc uống vitamin C
Xem
Tự bảo vệ bản thân trong đợt dịch nCoV bằng cách nào?
Xem
Hãy sống bình dị như triết lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Xem
Giúp mẹ vãng sinh Tây phương qua Trợ niệm
Xem
Giúp thanh lọc thân tâm qua việc hành thiền mỗi ngày
Xem
Lời Phật dạy về tình yêu nam nữ
Xem
Người tin vào Phật pháp, có thể cải biến số mệnh được không?
Xem
Có nên thờ Thần Tài hay không theo quan điểm Phật giáo, nhất là khi sắp đến ngày vía Thần tài?
Xem
Việc đốt vàng mã trong Phật giáo có nên hay không?
Xem
Những điều cần biết về trầm hương trong Phật giáo
Xem
Tự sát trên quan điểm của Phật giáo
Xem
Cầu nguyện hỏa hoạn AuStalia được dập tắt
Xem
Cha mẹ hãy cùng con học và hành việc thiện
Xem
Hoà thượng Thích Minh Thông cùng TT Thích Lâm Trang quang lâm chùa Viên Giác
Xem
Hướng dẫn: Trì tụng chú Đại Bi ngắn gọn
Xem
Những lưu ý về trang phục khi đi chùa
Xem
Tu hành đạo Phật trong cảnh khốn khó
Xem
Giáo lý đạo Phật bắt nguồn từ đâu
Xem
Có nên thờ tượng Phật đã sứt, mẻ?
Xem
Phật tử có bắt buộc phải tổ chức hôn lễ theo đạo Phật?
Xem
Câu chuyện đầu thai và sự giải thích dưới góc nhìn khoa học
Xem
Quá trình từ đức tin đến tu hành thành Phật diễn ra bao lâu?
Xem
10 hành động đem lại phước đức
Xem
Diệt trừ phiền giận bằng các phương pháp của Phật giáo
Xem
Ăn trứng gà trong bữa ăn chay Phật giáo?
Xem
Sự hòa hợp các tôn giáo với Phật giáo
Xem
20 câu thiền ngữ Phật dạy, giúp cuộc sống bình yên, hạnh phúc
Xem
Việc hành trì Phật pháp đối với chúng ta
Xem
Chánh niệm đối với mỗi người
Xem
Cuộc đời tu sĩ
Xem
Đức Phật tồn tại theo dòng lịch sử và thời đại
Xem
Công đức phóng sinh của Phật tử
Xem
Chắp tay trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào?
Xem
Đức Phật của thời đại của chúng ta
Xem
Cúng rước vía Đức Phật Di Lặc đầu năm và ý nghĩa
Xem
Chân chánh phát tâm Bồ Đề là như thế nào?
Xem
Bình an nhờ trong tâm niệm Phật
Xem
Ý nghĩa việc đến chùa tùng Kinh, niệm Phật của Phật tử
Xem
Nghiệp lực trong giáo lý của Phật Giáo
Xem
Triết lí của Phật giáo và thời đại
Xem
10 điều Phật dạy giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương
Xem
Việc đốt hương trong Phật Giáo
Xem
Phương pháp tu trì Chú Đại Bi
Xem
Đời sống người xuất gia và lợi ích của ứng dụng giới luật
Xem
Tâm an vui, cảm nhận pháp lạc theo chánh pháp
Xem
Ba lạy trong Phật giáo và ý nghĩa
Xem
Về việc đi chùa đối với thanh niên thời nay
Xem
Hình tượng và ý nghĩa nụ cười của Bồ Tát Di Lặc
Xem
Hướng dẫn niệm Phật
Xem
Ba triết lý sâu sắc của Phật giáo về cuộc đời
Xem
Lời phật dạy về quan hệ thầy trò
Xem
Góc nhìn của Phật giáo về tái sinh
Xem
"Năm căn, năm lực" và ý nghĩa
Xem
Sám hối trong đạo Phật
Xem
Niệm Phật A Di Đà siêu độ hương linh
Xem
Hạnh phúc đích thực của con người đến từ lòng từ bi với sinh linh, vạn vật
Xem
Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc
Xem
Đức Phật là người bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh
Xem
Phước đức của tự thân
Xem
Thiệt thòi là phước
Xem
Sống chung với mẹ chồng theo lời Phật dạy
Xem
Thần Chú Đại Bi: Viên ngọc của người cùng tử
Xem
Vì hạnh phúc muôn loài
Xem
Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo
Xem
Tỷ phú Bill Gates: Người thực sự giàu là người sở hữu một trái tim giàu lòng nhân ái
Xem
Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn nhanh nhất?
Xem
Ăn chay chữa bệnh vảy nến
Xem
Khi lâm chung tưởng nhớ Phật, nhưng không thấy Phật, có được vãng sinh?
Xem
Làm thế nào để khuyến hóa gia đình thích sát sinh và mê tín dị đoan?
Xem
Khi bị oan uổng thị phi, có cần thanh minh không?
Xem
Liệu có sự sống sau khi chết hay không?
Xem
Đức Phật dạy có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?
Xem
Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất do niệm Phật
Xem
Từ sự việc 39 nạn nhân tử nạn ở Anh, suy ngẫm lời Phật dạy về chọn nghề
Xem
Tại sao người giàu sang, kẻ nghèo hèn?
Xem
Phải biết quý tiếc phước báo của mình
Xem
Tư tưởng giáo dục Phật giáo
Xem
Đừng hưởng hết phước báu của mình
Xem
Vị trí và vai trò của chánh niệm
Xem
Sắc - Không trong Tâm kinh qua trí tuệ Bát Nhã
Xem
Sát sinh bị quả báo đoản mạng
Xem
Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật
Xem
Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường?
Xem
Đức Phật thị hiển như thế nào để cứu độ chúng sinh?
Xem
Tự độ, độ người và niệm Phật siêu độ
Xem
Vì sao làm việc tốt không được phúc báo, lại có kẻ làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt?
Xem
Lễ khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
Xem
Ni Trưởng Như Thanh - Ngôi sao sáng trên bầu trời Ni giới Việt Nam
Xem
Thưa mẹ, con đi tu
Xem
Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia
Xem
Đại Bồ Tát thành kính tri ân cúng dường những ngôi chùa lớn tại Hà Nội
Xem
Thần chú trong Phật giáo
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Kênh truyền thông Đại Bồ Tát