Trang chủ > Giáo lý đạo Phật với chúng sinh
Bài viết
Bình luận

Giáo lý đạo Phật với chúng sinh

Đức Phật diệt độ cách đây đã trên 25 thế kỷ, trải qua biết bao sự biến thiên đổi dời, lịch sử đi qua nhiều thời đại, thế nhưng giáo lý của đạo Phật vẫn không hề thay đổi hay lỗi thời, mà ngược lại Bát chánh đạo, Tứ Diệu Đế ngày càng thích hợp với chân lý của thời đại.

Suốt 49 năm hoằng pháp độ sinh, cuối cùng lúc sắp nhập Niết bàn đức Thế Tôn tuyên bố rằng: “Ta chỉ nói khổ và con đường diệt khổ”.

Một số người cho rằng Phật giáo là một hệ thống giáo lý quá cao siêu và vi diệu mà những người bình thường trong thế giới của chúng ta không thể thực hành được. Họ cũng quan niệm rằng người ta muốn trở thành một Phật tử chân chính thì phải xa lìa thế gian này, để trú ẩn vào một nơi chùa chiền, tự viện, hay một nơi yên tịnh nào đó để tu tập.

Một số khác lại hấp tấp bởi chỉ nghe người ta nói hoặc đọc lấy lệ một vài tác phẩm Phật giáo của một số tác giả viết, nhưng vì chưa hiểu sâu mọi phương diện của Phật giáo đã vội vàng kết luận những vấn đề còn phiến diện không đúng với tinh thần căn bản của Phật giáo. Đó là một quan niệm sai lầm do nhìn nhận thiếu sâu sắc về giáo lý cũng như Lời dạy của đức Phật.

Thực tế chúng ta thấy, giáo lý của đức Phật không chỉ dành riêng cho giới tu sĩ và cư sĩ tại gia. Những pháp môn Ngài dạy là tùy theo căn cơ hay nói đúng hơn là tùy theo trình độ của mỗi chúng ta. Bát thánh đạo, Tứ diệu đế được coi là một quy tắc, triết lý sống của Phật giáo dành cho tất cả mọi người để hành trì, mà không có sự phân biệt về chủng tộc hay quốc gia. Thực tế cho thấy, không phải ai cũng có thể xuất gia hoặc là ẩn tu trong các hang động. Bởi giáo lý của đạo Phật dù cho có cao thượng, thanh tịnh như thế nào đi chăng nữa, nếu mà đa số nhân loại trên thế gian này không thể thực hành, và thực hành không có hiệu quả trong đời sống thường nhật đối với thế giới đương đại này, thì giáo lý ấy đều là vô ích.

Giáo lý đạo Phật đã vượt qua sự khảo nghiệm của thời gian trên 25 thế kỷ, nếu chúng ta hiểu được tinh thần của Phật giáo đúng như bản chất của nó (và không chỉ ở ngôn từ hình thức) thì chắc chắn chúng ta có thể thực tập và hành trì những lời dạy của giáo lý ấy khi đang hiện hữu như một con người bình thường.

Thực hành giáo lý đạo Phật, đương nhiên người xuất gia sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Nhưng một số khác lại cảm thấy, sự ẩn dật, tránh né như thế nếu người không có bản lĩnh, trí tuệ tinh tấn tu hành thì kết quả cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Ta hãy nghe Ngài Xá Lợi Phất, một đệ tử lớn của đức Thế Tôn kiến giải về điều này: “Một người có thể sống trong rừng, chú tâm vào việc thực hành những hạnh khổ hạnh, nhưng trong tâm vẫn chứa đầy tư tưởng bất tịnh và ô nhiễm, cấu uế; trong khi đó một người khác có thể trú tại một ngôi làng hay nơi thành thị, không thực hành hạnh khổ hạnh, song tâm của họ có được sự thanh tịnh và không ô nhiễm, cấu uế. Trong hai loại người này, Xá Lợi Phất nói, người sống một cuộc đời thanh tịnh ở làng mạc hay thành thị rõ ràng cao thượng hơn và thuyết phục hơn người sống ở nơi núi rừng.”

Trong nền văn học Phật giáo có vô số trường hợp nói đến giới cư sĩ tại gia (ưu-bà-tắc, ưu-bà-di) sống một cuộc sống bình thường, nhưng họ có thể thực hành lời dạy của đức Phật trong đời sống thường nhật của gia đình một cách thành công và kết quả là họ chứng đắc sự an lạc, Niết bàn. Để chứng minh điều này, ta hãy nghe chàng tu sĩ Vaechagotta, một lần chất vấn thẳng với đức Phật rằng, liệu có người cư sĩ tại gia thực hành giáo pháp của Ngài một cách thành công và chứng đắc những trạng thái tâm cao chăng. Đức Phật trả lời một cách quả quyết rằng: Không phải chỉ có một, hoặc hai mà có hàng trăm và nhiều người hơn thế nữa là cư sĩ sống tại gia thực hành lời dạy của Ngài thành công và chứng đắc những trạng thái tâm cao thượng đó là một thực tế.

 

Kinh Thiện Sinh trong Trường A Hàm cho thấy đức Phật rất tôn trọng cuộc sống của cư sĩ tại gia, bởi các mối quan hệ gia đình và xã hội của họ. Một chàng thanh niên trẻ tuổi tên là Thiện Sinh (Sigala) thường đảnh lễ sáu phương hướng: Đông, Nam, Tây, Bắc, Thượng, Hạ theo di chúc của người cha trước khi ông qua đời dặn lại. Nhưng đức Phật lại dạy chàng trai trẻ tuổi rằng: “Giới luật thánh thiện” thì sáu phương đó là: phương Đông chỉ cho cha mẹ; phương Nam chỉ cho sư trưởng; phương Tây chỉ cho vợ con; phương Bắc chỉ cho bằng hữu, họ hàng và láng giềng; phương trên (thượng) chỉ cho Sa môn, Bà la môn và bậc thánh; phương dưới (hạ) chỉ cho đầy tớ, người giúp việc và thợ thuyền. Đức Phật dạy lễ lạy rất đặc trưng và ý nghĩa, bởi vì anh ta lễ lạy một điều gì thiêng liêng, một điều gì xứng đáng được tôn trọng và kính ngưỡng có tính cách thực tế hơn. (xin đọc thêm bài kinh Thiện Sinh này).

Trong giáo lý đạo Phật đề cập nhiều pháp môn tu để hiển lộ chân tánh. Chân tánh được coi là Tánh Bản Nhiên hay gọi là Phật tánh nằm tiềm ẩn trong tâm của mỗi người. Tu là dẹp vọng tưởng, dẹp cấu uế để hiển lộ Phật tánh nơi mình. Tu để trở thành chân nhân, thành Bồ tát, thành Phật là một thưc tế không phải viển vông. Bởi đức Phật dạy ai cũng có tánh Phật như Ngài.

Theo giáo lý của đức Phật dạy: “Trong con người ta có hai thuộc tính, đó là tánh Phật và tánh Người:

- Tánh Phật là tánh Bản nhiên thanh tịnh bao trùm, nên Như Lai gọi cái bao trùm này là “Phật tánh” hay còn gọi là “Bể tánh thanh tịnh”; trong bể tánh thanh tịnh có Điện từ Quang.

- Tánh Người thì có 16 thứ: Thọ, tưởng, hành, thức, sắc, tài, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ái, kiến. Chính vì 16 thứ của tánh người (ngũ uẩn) cấu trược này, mà nó vọng tưởng, lôi kéo con người trong vòng cuốn hút của điện từ âm dương luân hồi trong dục giới không ngày cùng. Vậy, đức Phật dạy phải dùng 37 pháp quán trợ đạo để diệt 16 thứ nói trên của tánh người mà được Định, nhờ người tu được định nên mới biết đường trở về Phật giới.

Vậy tu trì là một thực tiễn dễ hiểu, dễ thấy đâu phải xa vời duy ý trí. Nếu chúng ta tu theo công thức đức Phật dạy nói trên có nghĩa là chúng ta phải dẹp những thói tiêu cực xấu ác tiềm ẩn trong con người của chúng ta, bởi 16 thứ kể trên, trong đó có 3 thứ mà danh từ nhà Phật gọi là tam độc đó là, Tham, Sân, Si. Đây là ba độc tố lớn che mờ tánh giác của con người. Và khi cái xấu, cái ác giảm dần; cái thiện, cái cao thượng trong con người ngày càng gia tăng, thì đó là trở thành chân nhân là quân tử là bậc thánh trí…

Giáo lý đạo Phật rất thực tiễn nhưng cũng rất sâu sắc, rất nhân văn khoa học. Chính vì yếu tố này, mà không ít các học giả và các nhà khoa học hàng đầu thế giới đánh giá rất cao về sức “quyến rũ” của Phật giáo ở nhiều lĩnh vực. Ở đây chưa nói đến chiều sâu của triết lý Phật giáo, cũng không nói đến tính minh triết của giáo lý này mà người Tây phương đang tìm lại. Ta chỉ nói một vấn đề về Đạo đức:

- Đạo đức học ở Tây phương là răn cấm, là những mệnh lệnh. Người Tây phương hiện đại theo duy lý nên họ làm cái gì cũng dựa trên thực tế và căn cứ thực tế để chất vấn nhau cho ra nhẽ. Ví dụ, nói về Đạo đức họ có thể chỉ ra: anh không được thế này, anh không được thế kia, anh làm thế là phạm tội. Phạm tội với ai ? Tại sao như thế là phạm tội ? Nếu Phạm tội phải nhờ một lực lượng Trên Cao (tức lực lượng vô hình), về điều này con người hiện đại phương Tây bây giờ chối bỏ, vì họ cảm thấy như vậy là ngây thơ.

- Nhưng với Đạo đức của Phật giáo thì trái hẳn, bắt nguồn từ con người. Không ai ra lệnh, không ai ngăn cấm. Phật giáo nói: tham là khổ, sân (nóng giận) là khổ, si là khổ. Từ thì vui, bi thì vui, hỷ thì vui, xả thì vui. Từ bi hỷ xả, cứ thực hành sẽ thấy vui. Tham, sân, si cứ mắc vào sẽ thấy khổ. Lại nữa, Phật giáo nói: Đừng giết hại, đừng nói dối, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng say rượu: đó là năm giới khuyên nhủ của giáo lý đạo Phật, nếu ta tự nguyện với ta, làm được đến đâu chính ta nhẹ nhàng đến đó. Đạo đức của Phật giáo là thực nghiệm, nhằm mục đích làm cho con người tốt hơn đã đành, nhưng cốt nhất là làm cho nội tâm thanh thản, chính điều này là hạnh phúc đâu phải xa xôi.

 

Đức Phật diệt độ cách đây đã trên 25 thế kỷ, trải qua biết bao sự biến thiên đổi dời, lịch sử đi qua nhiều thời đại, thế nhưng giáo lý của đạo Phật vẫn không hề thay đổi hay lỗi thời, mà ngược lại Bát chánh đạo, Tứ diệu đế ngày càng thích hợp với chân lý của thời đại. Suốt 49 năm hoằng pháp độ sinh, cuối cùng lúc sắp nhập Niết bàn đức Thế Tôn tuyên bố rằng: “Ta chỉ nói khổ và con đường diệt khổ”. Con đường diệt khổ ấy được ghi chép trong Tam tạng kinh điển của Phật giáo, với nhiều pháp môn tu tập để diệt khổ, tất cả không ra ngoài phần Đạo đế của Tứ đế (cùng với 37 trợ đạo phẩm).

 

Tứ đế còn có tên là Tứ Diệu Đế, hay các học giả và các nhà nghiên cứu đạo Phật nước ngoài còn gọi là Bốn Sự Thật Cao Quý. Chúng ta hãy cùng nhau khảo sát thực tiễn của giáo lý này:

Khi đề cập về Tứ Diệu Đế, các Tổ thầy thường ví đức Phật như một vị Đại lương y sáng suốt và bi mẫn cắt thuốc và trị bệnh cho chúng sinh. Tứ diệu đế theo danh từ chuyên môn thường gọi: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế.

Đế thứ nhất, hay nói cho dễ hiểu là Sự thật cao quý thứ nhất mà đức Phật chỉ cho chúng ta biết chúng ta bị bệnh gì. Sự thật thứ hai cho chúng ta biết nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Sự thật thứ ba là cách chấm dứt căn bệnh đó, và Sự thật thứ tư là phương cách để chuyển hóa loại trừ các nguyên nhân và triệu chứng của bệnh.

Sau khi đức Phật giác ngộ Toàn triệt, bài giảng đầu tiên hay nói đúng hơn là Bài chuyển bánh xe Pháp đầu tiên là Bốn sự thật cao quý này (Tứ diệu đế), đó chính là nền tảng của đạo Phật. Bốn sự thật của giáo lý này, có nội dung hàm chứa sâu sắc được minh định dưới đây:

1. Sự thật về sự khổ đau (Dukkha)

Sự thật cao quý thứ nhất thường được dịch là “Cuộc đời là đau khổ.” Nhiều người khi mới bước chân vào đạo Phật, khi nghe tới câu nói này, họ đã chẳng còn muốn lắng nghe Phật Pháp, huống hồ lại còn học hỏi nữa.

Tuy nhiên từ ngữ Pali dukkha cũng ám chỉ: bất cứ đều gì tạm thời, điều gì có điều kiện, hoặc là một sự tổng hợp của nhiều thứ khác nhau; thậm chí những gì quý giá và thú vị cũng chỉ là tạm thời, bởi vì những điều này sẽ chấm dứt.

Liên quan đến bản chất của cuộc đời, là bản chất cái tôi.. Có phải con người chúng ta cũng chỉ là tạm thời; cũng là có điều kiện và cũng là tổng hợp của nhiều thứ khác nhau không? Chúng ta đã hiểu rằng cuộc đời là vô thường, vậy chúng ta có hiểu chúng ta cũng là vô thường không? Đức Phật dạy rằng, trước khi chúng ta hiểu biết về cuộc sống và về cái chết, chúng ta cần phải hiểu biết về bản thân của chúng ta.

2. Sự thật về nguyên nhân của sự đau khổ (Samudaya)

Sự thật cao quý thứ hai dạy rằng, nguyên nhân của đau khổ là sự ham muốn, hoặc là thèm khát (tanha). Bởi chúng ta tiếp tục tìm một cái gì đó, bên ngoài chúng ta để giúp cho chúng ta hạnh phúc. Tuy nhiên, dù cho chúng ta có thành công bao nhiêu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chẳng bao giờ vừa lòng.

Đức Phật dạy rằng sự thèm khát ấy, phát sinh từ sự thiếu hiểu biết. Chúng ta đi qua cuộc đời này, bằng cách chụp giữ lấy hết vật chất này, đến vật chất khác để chúng ta có được cảm giác an toàn. Và không chỉ dính mắc về vật chất, mà chúng ta còn dính mắc với những ý nghĩ, với những ý kiến về bản thân và với thế giới chung quanh.

Sau đó, chúng ta cảm thấy thất vọng, vì mọi người không cư xử theo đường lối của chúng ta. Vì thế, sự thất vọng ngày càng gia tăng, bởi vì cuộc sống luôn luôn diễn ra không giống như mong đợi.

Lời Phật dạy về nghiệp và tập nghiệp; về sự tái sinh, liên quan chặt chẽ đến sự thật cao quý thứ hai này.

3. Sự thật về cách chấm dứt đau khổ (Nỉrhodha)

Lời Phật dạy: Bốn sự thật cao quý đôi khi được so sánh như một thầy thuốc chuẩn đoán bệnh tật và cho thuốc điều trị. Khổ đế chỉ ra triệu chứng của bệnh; Tập đế là nguyên nhân của bệnh; Diệt đế là sự vắng bóng của những triệu chứng và nguyên nhân bệnh tật đó. Sự thật cao quý thứ ba này mang đến cho chúng ta niềm hy vọng chữa dứt được căn bệnh này.

Đức Phật dạy rằng, nếu chúng ta thực tập siêng năng, chúng ta sẽ chấm dứt được sự ham muốn khát ái. Ở sự thật này, có thể được ví như trước kia, chúng ta giống như con chuột bạch chạy vòng quanh bánh xe không ngừng nghỉ và nay chúng ta đã chấm dứt được sự rượt đuổi của vui thích-ham muốn. Và đã đạt tới sự Giác ngộ (hoặc là sự tỉnh thức). Các bậc giác ngộ trong trạng thái đó gọi là Niết bàn.

4. Sự thực về con đường giải thoát chúng ta khỏi sự đau khổ (Magga)

Trong sự thật cao quý thứ tư (Đạo đế). Đức Phật là một Đại lương y sáng suốt cho toa thuốc trị bệnh rất “kiến hiệu” để chuyển hóa loại trừ căn bệnh của chúng ta: đó là con đường cao quý có Tám phần được gọi là Bát chánh đạo hay (Bát thánh đạo). Không giống các tôn giáo khác, đạo Phật là đạo thực hành. Trọng tâm của giáo lý đạo Phật là phải hằng sống với giáo lý và chúng ta phải tự mình bước chân trên con đường Bát chánh đạo cao quý này. Với tinh thần luôn thúc liễm thân tâm qua lăng kính của Bát chánh đạo đó là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định giúp chúng ta phát triển những đức tính tốt đẹp và cao cả. Bởi Bát chánh đạo có một vị trí vô cùng quan trọng và là con đường chân chính của mọi tôn phái trong đạo Phật, là pháp môn tiêu biểu nhất cho mọi người tu tập và nó rất thực tiễn, gần gũi với tất cả chúng ta.

Để kết thúc bài viết này, xin được mượn lời giáo sư sử học Rhys Danids phát biểu về giáo lý Bát chánh đạo và Tứ diệu đế của đạo Phật như thế này: “Là Phật tử hay không là Phật tử tôi đã quan sát mọi hệ thống của các tôn giáo trên thế giới, tôi đã khám phá ra rằng không một tôn giáo nào có thể vượt qua được về phương diện vẻ đẹp và sự quán triệt của Bát chánh đạo và Tứ diệu đế của đức Phật. Tôi rất mãn nguyện đem ứng dụng cuộc đời tôi theo con đường đó.”

 

Các bài viết liên quan
Xem
Từ bỏ sự sát sanh
Xem
Hoa sen, biểu tượng của đạo Phật
Xem
Thiền đối với trẻ em
Xem
Bồ tát cũng là chúng sinh
Xem
Chàng trai Việt nặng tình trên đất Phật
Xem
Ý nghĩa của kinh hành niệm Phật
Xem
Thiên tai dịch họa trước quan niệm của tiền nhân
Xem
Ứng dụng NCOVI hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do nCoV
Xem
Người muốn nhận lấy các nghiệp tội của chúng sinh
Xem
Chết không có nghĩa là chấm dứt
Xem
Cơ bản về điều kiện của hạnh phúc là tự do
Xem
Những điều cần biết để chủ động phòng chống dịch Corona
Xem
Quả báo từ việc phá thai của cô gái trẻ
Xem
Sự giống nhau giữa đạo Phật và môi trường
Xem
Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn
Xem
Trách mình trước khi trách người
Xem
Diêm Vương trong đạo Phật ?
Xem
Thần lực và Thần chú
Xem
Sau khi chết, Thần thức sẽ an trụ nơi nào?
Xem
99% trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19 ở Hà Nội đều âm tính
Xem
Ăn trong thiền
Xem
Kinh A Di Đà Việt nghĩa chuẩn nhất và Nghi thức tụng
Xem
Tín ngưỡng và triết lý Bồ Tát Quán Thế Âm
Xem
Steve Jobs qua đời ở tuổi 56, nhưng bộ não của ông mới chỉ 27 tuổi
Xem
Cậu bé vượt lên nghịch cảnh nhờ nghèo
Xem
Hạnh nhẫn nhục của bậc trượng phu chánh pháp
Xem
Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai
Xem
Ngăn ngừa virus corona không thể bằng việc uống vitamin C
Xem
Tự bảo vệ bản thân trong đợt dịch nCoV bằng cách nào?
Xem
Hãy sống bình dị như triết lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Xem
Giúp mẹ vãng sinh Tây phương qua Trợ niệm
Xem
Giúp thanh lọc thân tâm qua việc hành thiền mỗi ngày
Xem
Lời Phật dạy về tình yêu nam nữ
Xem
Người tin vào Phật pháp, có thể cải biến số mệnh được không?
Xem
Có nên thờ Thần Tài hay không theo quan điểm Phật giáo, nhất là khi sắp đến ngày vía Thần tài?
Xem
Việc đốt vàng mã trong Phật giáo có nên hay không?
Xem
Những điều cần biết về trầm hương trong Phật giáo
Xem
Tự sát trên quan điểm của Phật giáo
Xem
Cầu nguyện hỏa hoạn AuStalia được dập tắt
Xem
Cha mẹ hãy cùng con học và hành việc thiện
Xem
Hoà thượng Thích Minh Thông cùng TT Thích Lâm Trang quang lâm chùa Viên Giác
Xem
10 hiểu lầm về đạo Phật phổ biến tại Việt Nam
Xem
Khẩu nghiệp hại cả kiếp này kiếp sau
Xem
Không vái lạy tất cả các vị Phật có bị các Ngài quở trách?
Xem
Ý nghĩa Xuân Di Lặc
Xem
Lợi ích của thiền với mẹ bầu và thai nhi
Xem
Ý nghĩa việc cúng dường người tu hành?
Xem
Thuộc nằm lòng 10 điều Phật dạy cho cuộc sống yên vui
Xem
Sự thật về bái sám
Xem
Muốn thay thế tranh, ảnh, tượng Phật cũ thì nên làm thế nào?
Xem
Duyên và nợ dưới góc nhìn của Phật giáo
Xem
Bồ Tát Quan Thế Âm có luôn ở sẵn trong tâm ta?
Xem
Giới trẻ: Thực hư về chuyện đi chùa cầu duyên khi về chắc chắn có bồ
Xem
Các tỳ kheo nên nói, nên làm theo lời Phật dạy thế nào?
Xem
Hướng dẫn về nghi thức hồi hướng cơ bản
Xem
Hướng dẫn: Trì tụng chú Đại Bi ngắn gọn
Xem
Dấu hiệu nhận biết được Phật, Bồ Tát, hay Ma cảnh đến tiếp dẫn lúc lâm chung?
Xem
Rộng tu công đức hồi hướng vãng sinh
Xem
Thiền sư, pháp sư và cách xưng hô trong Phật giáo
Xem
Những lưu ý về trang phục khi đi chùa
Xem
Tu hành đạo Phật trong cảnh khốn khó
Xem
Giáo lý đạo Phật bắt nguồn từ đâu
Xem
Có nên thờ tượng Phật đã sứt, mẻ?
Xem
Phật tử có bắt buộc phải tổ chức hôn lễ theo đạo Phật?
Xem
Câu chuyện đầu thai và sự giải thích dưới góc nhìn khoa học
Xem
Quá trình từ đức tin đến tu hành thành Phật diễn ra bao lâu?
Xem
10 hành động đem lại phước đức
Xem
Diệt trừ phiền giận bằng các phương pháp của Phật giáo
Xem
Hỏi đáp về niệm chú Đại Bi
Xem
Bàn về tám mối lo toan thế tục trong Phật giáo
Xem
Thực hư về linh hồn người đã khuất
Xem
Y phục trong Phật giáo
Xem
Hiểu được buông bỏ đôi khi lại là lối dẫn đến hạnh phúc thông qua câu chuyện về Phật
Xem
Mẫu hướng dẫn sám hối cho thai nhi
Xem
Ăn năn - Sám hối - Phát lồ - Xưng tội và ý nghĩa
Xem
Ăn trứng gà trong bữa ăn chay Phật giáo?
Xem
Sự hòa hợp các tôn giáo với Phật giáo
Xem
20 câu thiền ngữ Phật dạy, giúp cuộc sống bình yên, hạnh phúc
Xem
Việc hành trì Phật pháp đối với chúng ta
Xem
Chánh niệm đối với mỗi người
Xem
Cuộc đời tu sĩ
Xem
Đức Phật tồn tại theo dòng lịch sử và thời đại
Xem
Công đức phóng sinh của Phật tử
Xem
Chắp tay trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào?
Xem
Đức Phật của thời đại của chúng ta
Xem
Cúng rước vía Đức Phật Di Lặc đầu năm và ý nghĩa
Xem
Chân chánh phát tâm Bồ Đề là như thế nào?
Xem
Bình an nhờ trong tâm niệm Phật
Xem
Ý nghĩa việc đến chùa tùng Kinh, niệm Phật của Phật tử
Xem
Nghiệp lực trong giáo lý của Phật Giáo
Xem
Triết lí của Phật giáo và thời đại
Xem
10 điều Phật dạy giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương
Xem
Việc đốt hương trong Phật Giáo
Xem
Phương pháp tu trì Chú Đại Bi
Xem
Đời sống người xuất gia và lợi ích của ứng dụng giới luật
Xem
Tâm an vui, cảm nhận pháp lạc theo chánh pháp
Xem
Ba lạy trong Phật giáo và ý nghĩa
Xem
Về việc đi chùa đối với thanh niên thời nay
Xem
Hình tượng và ý nghĩa nụ cười của Bồ Tát Di Lặc
Xem
Hướng dẫn niệm Phật
Xem
Ba triết lý sâu sắc của Phật giáo về cuộc đời
Xem
Lời phật dạy về quan hệ thầy trò
Xem
Góc nhìn của Phật giáo về tái sinh
Xem
"Năm căn, năm lực" và ý nghĩa
Xem
Sám hối trong đạo Phật
Xem
Khi có nhiều chúng sanh cầu cứu cùng một lúc, Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện như thế nào?
Xem
Gia đình nghèo khó nên cúng cầu siêu như thế nào cho tròn đầy ý nghĩa?
Xem
Một câu chuyện về sức mạnh của lòng từ
Xem
Sự tích mười bảy Pháp tăng tàn
Xem
Những chỉ dẫn cốt tủy về cách tái sinh
Xem
Tinh thần Phật giáo là lý tưởng của nhân loại
Xem
Niệm Phật A Di Đà siêu độ hương linh
Xem
Hạnh phúc đích thực của con người đến từ lòng từ bi với sinh linh, vạn vật
Xem
Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc
Xem
Đức Phật là người bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh
Xem
Phước đức của tự thân
Xem
Thiệt thòi là phước
Xem
Sống chung với mẹ chồng theo lời Phật dạy
Xem
Thần Chú Đại Bi: Viên ngọc của người cùng tử
Xem
Vì hạnh phúc muôn loài
Xem
Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo
Xem
Tỷ phú Bill Gates: Người thực sự giàu là người sở hữu một trái tim giàu lòng nhân ái
Xem
Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn nhanh nhất?
Xem
Ăn chay chữa bệnh vảy nến
Xem
Khi lâm chung tưởng nhớ Phật, nhưng không thấy Phật, có được vãng sinh?
Xem
Làm thế nào để khuyến hóa gia đình thích sát sinh và mê tín dị đoan?
Xem
Khi bị oan uổng thị phi, có cần thanh minh không?
Xem
Liệu có sự sống sau khi chết hay không?
Xem
Đức Phật dạy có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?
Xem
Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất do niệm Phật
Xem
Từ sự việc 39 nạn nhân tử nạn ở Anh, suy ngẫm lời Phật dạy về chọn nghề
Xem
Tại sao người giàu sang, kẻ nghèo hèn?
Xem
Phải biết quý tiếc phước báo của mình
Xem
Tư tưởng giáo dục Phật giáo
Xem
Đừng hưởng hết phước báu của mình
Xem
Vị trí và vai trò của chánh niệm
Xem
Sắc - Không trong Tâm kinh qua trí tuệ Bát Nhã
Xem
Sát sinh bị quả báo đoản mạng
Xem
Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật
Xem
Lòng chân thành của đức Phật
Xem
Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường?
Xem
Thiện tâm ở trong ta
Xem
Học sinh bản nghèo đón công trình trường học trị giá 551 triệu đồng
Xem
Làm thế nào để phân biệt chánh tà giữa rừng pháp môn Phật giáo?
Xem
Ngọn lửa Đào Thị Yến Phi trong phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam Việt Nam
Xem
Bắt cá phóng sinh còn hành hung Phật tử, đánh công an
Xem
Phật dạy trách nhiệm của người tại gia
Xem
Công an truy lùng nhóm người xâm phạm cơ sở Bồng Lai
Xem
Ăn chay sao cho ít gặp thầy thuốc
Xem
Lễ bái, cúng kính, họa vẽ, tạc tượng Bồ tát Địa Tạng có giúp xóa được ác nghiệp không?
Xem
Trong mưa - giai điệu Thiền ca mới từ nhân duyên gặp gỡ của song Khoa
Xem
Phá bỏ thai nhi bị dị tật có chịu quả báo nghiệp tội không?
Xem
Hỏa táng có ảnh hưởng đến vấn đề tái sinh và phước đức của con cháu?
Xem
Ma vương từng thất bại khi cám dỗ Thái tử Tất Đạt Đa
Xem
Thiếu nữ Thuỵ Sỹ khát khao tìm mẹ ruột ở Ninh Bình
Xem
Tu trong mọi hoàn cảnh
Xem
Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (I)
Xem
Vị đại sĩ vạn năng: Quan Thế Âm Bồ Tát
Xem
Đạo Phật là đạo của con người, do con người và vì con người
Xem
Sớm thu sen nở ấm lòng Thiền môn
Xem
Đức Phật thị hiển như thế nào để cứu độ chúng sinh?
Xem
Tự độ, độ người và niệm Phật siêu độ
Xem
Lạy Phật như thế nào để được nhiều lợi ích?
Xem
Vì sao làm việc tốt không được phúc báo, lại có kẻ làm chuyện xấu mà không bị trừng phạt?
Xem
Lễ khởi công xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
Xem
Ni Trưởng Như Thanh - Ngôi sao sáng trên bầu trời Ni giới Việt Nam
Xem
Từ bi là gì?
Xem
Ứng dụng lý nhân duyên để thấu triệt lời Phật dạy
Xem
Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?
Xem
Xin đừng bóp méo lý tưởng xuất gia
Xem
Ươm mầm tâm linh
Xem
Những nàng tiên có thật giữa đời
Xem
Chúng ta sợ nghiệp dữ hơn hay chỉ sợ nghèo?
Xem
Nước mắt thiền sư
Xem
Bé gái sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi trước Chùa
Xem
Trưởng lão HT.Thích Viên Giác viên tịch
Xem
Niệm Phật, cầu nguyện hạnh phúc bình an có phải đi ngược với quy luật nhân quả?
Xem
Làm thế nào để biết được vong nhi đã được siêu độ? Ai phải chịu nghiệp báo phá thai?
Xem
Nobel kinh tế 2019 cho giải pháp xóa đói giảm nghèo
Xem
Lợi ích tụng Kinh niệm Phật
Xem
Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (II)
Xem
Làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng, mê tín dị đoan trong gia đình?
Xem
Tam bộ nhất bái là gì? Tại sao phải đi 3 bước lại quỳ lạy sát đất 1 bước?
Xem
2 bữa trai cúng dường Đức Phật nhiều phúc báu nhất
Xem
Đạo lực của một bậc Giác Ngộ
Xem
Giải mã ý nghĩa của tượng đức Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Xem
Nhất tâm, tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Đức Phật
Xem
Thưa mẹ, con đi tu
Xem
Bàn về việc can gián và bàn bạc trong giới luật Phật giáo
Xem
Không gian thiền vị đẹp như trong phim ở ngôi chùa hơn 1000 năm tuổi - Địa Tạng Phi Lai Tự
Xem
Ẩm thực chay trong Phật giáo Bắc Tông
Xem
Y Phật phát huy giới thân huệ mạng người xuất gia
Xem
Bộ não người như cái thùng chứa, hãy biết chọn sách để đọc
Xem
Bài ca thu kính ơn từ chánh niệm
Xem
Nhân cách người tu sĩ
Xem
Thủ tướng Modi mang tinh thần của Đức Phật đến Liên Hợp Quốc
Xem
Ngũ giới – Thập thiện và vấn đề gìn giữ hạnh phúc gia đình
Xem
Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới và hoàn tục
Xem
Bé trai sơ sinh được đặt trong thùng giấy bỏ trước cửa chùa
Xem
Phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”
Xem
Chùa Minh Đức tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Xem
Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang, chốn tổ của Phật giáo Việt Nam
Xem
Đọc lại văn bia lịch sử chùa Hải Ấn
Xem
Chùa Thầy và truyền thuyết ly kỳ về Thiền sư Từ Đạo Hạnh
Xem
Hòa thượng Maratika Dzungdhin Rinpoche (Nepal) thăm chùa Phật Tích
Xem
Quan điểm của Phật giáo về Kinh doanh
Xem
Bố thí với tâm thành
Xem
Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và trụ trì tại Đồng Nai
Xem
Sư thầy Thích Thanh Toàn bị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng trong thời gian 03 tháng
Xem
Giáo dục lòng vị tha cho giới trẻ hiện nay từ góc nhìn Phật giáo
Xem
Đua bò và cấy mạ ở chùa Rô
Xem
Lễ kỷ niệm năm Khoan dung 2019 của UAE
Xem
Tượng Quan Âm ẩn mình dưới nước lớn nhất Việt Nam
Xem
Câu chuyện Đức Phật làm phước
Xem
Phẩm chất của một Sứ giả Như Lai trong việc hoằng pháp
Xem
Đại Bồ Tát thành kính tri ân cúng dường những ngôi chùa lớn tại Hà Nội
Xem
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN tân viên tịch
Xem
Lời Phật dạy về công ơn người mẹ khi mang thai
Xem
Hàng ngày ngồi thiền, đọc kinh có thể thành Phật được không?
Xem
Bé trai 1 tuổi bị bỏ trước cổng chùa với lời nhắn
Xem
5 câu chuyện Phật giáo tuyệt vời thức tỉnh trí tuệ của bạn
Xem
Ý nghĩa thâm diệu và công đức của Bát Nhã Tâm Kinh
Xem
Đức hạnh của sự điềm đạm
Xem
Tâm thư kêu gọi xây dựng Chùa Sùng Hưng
Xem
Đoàn Đại biểu Mặt trận Tổ quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xem
Cuộc đời Đức Phật dấn thân vì sự an lạc, giải thoát của chúng sinh
Xem
Kính trọng bậc Tôn đức là kinh trọng Phật pháp
Xem
Quan điểm của đạo Phật về việc ly hôn
Xem
Thần chú trong Phật giáo
Xem
Đức Phật là bậc thầy các nhà khoa học
Xem
Giá trị thực tiễn của Tứ Diệu Đế đối với mỗi cá nhân
Xem
Angela Phương Trinh hóa thân thành chị Hằng đến chùa phát bánh trung thu
Xem
Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon để trước cổng chùa
Xem
Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế dành tình cảm cho trẻ em khuyết tật trong dịp Tết Trung thu
Xem
Chùa Ba Vàng tổ chức Đêm trăng cổ tích nhân dịp Tết Trung Thu 2019
Xem
Tọa thiền niệm Phật
Xem
Một chuyến đi mang tính nhân văn và thời sự
Xem
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học mới 2019 - 2020
Xem
Chân lý Phật giáo là gì?
Xem
Một học sinh ở Nghệ An dũng cảm cứu sống 2 người dân giữa dòng nước lũ
Xem
Ý nghĩa chữ Nhẫn trong Phật giáo
Xem
Có gì ở thành phố ăn chay lớn nhất thế giới?
Xem
Thông điệp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi đến Liên Hiệp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu
Xem
Ngoại trưởng Mỹ 2 lần gửi lời chúc tốt đẹp nhất mừng Quốc khánh Việt Nam 2-9
Xem
Sau vụ cháy công ty Rạng Đông: Ngộ độc thủy ngân nguy hiểm thế nào?
Xem
Nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời
Xem
Tu có chuyển được nhân quả không?
Xem
20 câu nói muôn đời giá trị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Giá trị bốn chân lý vĩ đại của Phật giáo: Tứ Diệu Đế
Xem
Giận: Bí quyết sống an lạc và hạnh phúc
Xem
Sát sinh và hậu quả dưới góc nhìn của Phật giáo
Xem
Tam Bảo là gì?
Xem
Nhiều suất quà đến với người mù trong mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Cuộc sống hạnh phúc của bộ tộc 500 năm không ăn thịt: Tự nhiên là nhà, thú nuôi là bạn
Xem
Tăng Ni trường hạ chùa Thánh Long, Thái Bình nghe phổ biến về tôn giáo
Xem
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và bộ phim: "Bước chân an lạc"
Xem
Á hậu Trương Thị May được vinh danh là “Người con của Đức Phật” tại Thái Lan
Xem
Đạo đế: Con đường chấm dứt khổ đau
Xem
Chuyện tự phong của "nhà tu hành Thích Đạo Huấn"
Xem
Dáng chùa Việt uy nghiêm trên đỉnh Đông Dương
Xem
Nghệ sĩ Hồng Đào chạy xe máy giữa đêm phát quà trung thu cho người vô gia cư
Xem
Sỹ Luân: “Thiền định như một món ăn, người hành thiền chính là người đầu bếp và cũng là người thưởng thức”
Xem
Tổng hợp các trường phái ăn chay trên thế giới
Xem
Sinh khí mùa Vu Lan báo hiếu 2019 tại Cà Mau
Xem
Theo nghi lễ cổ truyền, ngày 21 tháng 7 (Âm lịch) là ngày giỗ Bác
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Chất “Phật” trong con người Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Kỳ I)
Xem
Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Lang Đạo
Xem
Những đứa trẻ bị bỏ rơi khi bố mẹ ra thành phố mưu sinh: Cô đơn, trầm cảm rủ nhau tìm đến cái chết
Xem
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 - vị Phật sống của nhân gian
Xem
Lễ rước Xá Lợi tại chùa Xá Lợi Răng Phật (Kandy, Sri Lanka)
Xem
Có một Lễ phóng sinh trên sông Hồng hết sức lợi lạc, ý nghĩa.
Xem
Đại Bồ Tát cùng thọ trai tại chùa MettaBuddha Hoàng Gia Thái Lan tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya, Ấn Độ)
Xem
Quảng Ninh: Gần 500 bệnh nhân nghèo được khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí
Xem
Giáo dục đạo đức con cái theo lời Phật dạy
Xem
Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nên cân nhắc đưa du khách tới Nepal
Xem
500 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tham gia hiến máu cứu người
Xem
Ca sĩ Quang Dũng và mẹ đến chùa tặng 15.000 đĩa nhạc nhân mùa Vu Lan
Xem
Chàng trai dũng cảm cứu người đu cây trong lũ dữ ở Thanh Hóa
Xem
Ca sĩ Phật tử Phương Thanh ra mắt ca khúc mới nhân mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Lễ Vu Lan vào ngày nào trong năm 2019 và ý nghĩa của bông hồng cài áo
Xem
Tỷ phú bất động sản ngày nào cũng đi nhặt rác trên phố
Xem
Người giàu nhất châu Á ăn chay và chưa từng uống rượu
Xem
Đức Phật chỉ ra tâm tính nhiệm màu nơi mỗi chúng sinh
Xem
Người đắc đạo rồi có còn đau khổ không?
Xem
Kênh truyền thông Đại Bồ Tát
Xem
Tại sao các vị tu sĩ lại cài bông hồng vàng trong ngày lễ Vu Lan?
Xem
Ấn tống cúng dường kinh sách không đúng cách là một sự lãng phí
Xem
Vì sao vua Lý Nam Đế xây dựng nhiều chùa trên đất Việt?
Xem
Nghiệp và trả nghiệp là gì? Đạo Phật có chấp nhận thuyết định mệnh không?
Xem
150 phần quà cho hộ nghèo Vĩnh Long
Xem
Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cầu quốc thái dân an tại Vị Xuyên, Hà Giang
Xem
Hơn 1000 bạn trẻ tham dự khóa tu chùa Lưu Ly năm 2019
Xem
Ban chỉ đạo Đồng Tháp thăm các điểm an cư kiết hạ
Xem
Tuyên Quang: Lễ khai pháp tại chùa An Vinh
Xem
Đức Phật: Ai cũng có một "con bò"! Điều gì...
Xem
Sư thầy Thích Đàm Tươi chùa Nhất nhận nuôi em bé bị bỏ rơi