Trang chủ > Đạo Phật không bao giờ mạt Pháp trên quê hương Việt nam
Bài viết
Bình luận

Đạo Phật không bao giờ mạt Pháp trên quê hương Việt nam

Phật giáo đi vào bản địa, tâm thức con người, tâm trí của những nhà trí thức, bậc Anh Minh, đại trượng phu. Nhờ vậy, Chánh Pháp chánh tông mới thực hành và thuyết giảng hầu hết trong nhiều Triều đại thịnh vượng, và Pháp Phật không bao giờ bị rơi vào kiếp Mạt cả.

Phật giáo đồng hành cùng Dân tộc giải phóng qua các Thời đại, dựng nên nền pháp trị kiên cố. Để lại nhiều kho tàng văn học, kiến trúc, mỹ thuật độc đáo. Đi song cùng với những nét vàn son rực rỡ đó. Phật giáo Việt Nam đã tạo nên dấu ấn Lập Quốc trong lòng nhà nước Vạn Xuân, Văn Lang, góp phần xây dựng các Triều đại Đinh Lê Lý Trần thịnh trị, an dân, xã tắc.

Và danh thắng Thủ đô Hà nội bây giờ được các vị Quốc sư Phật giáo đời Lý đã cho phép Hoàng đế Đại Việt dời đô từ Hoa Lư - Ninh Bình về Thăng Long - Hà nội. Phật giáo vào những thời kỳ đó trở thành Quốc giáo cho Việt nam, dân chúng hầu hết điều thấm nhuần đạo lý nhà Phật hơn 2000 ngàn năm qua.Thời Đại Hai Miền Nam Bắc , thống nhất. Phật giáo cũng đã khơi dậy lòng yêu nước từ rất sớm. Có nhiều bậc Danh Tăng PGVN hy sinh và cống hiến cho một Dân tộc, một quốc gia hoà bình.

Đạo là nóc nhà Chánh pháp trường tồn, rộng cùng khắp Tam giới. Phổ độ cõi ta bà, độ chúng sanh. Pháp là phù hợp với thế gian, hoà nhập đồng thể với niềm tin con người. Thứ đến Pháp này còn thuận duyên vượt lên trên Thế gian, hoá độ cùng tận mọi loài, mọi tánh, mọi pháp, hay còn được gọi chung là “ Khế lý, khế cơ, khế thời” nên Phật giáo đã chọn cách ở lại chung cùng Nhà nước cố chủ tịch VNDCCH. Nhà Nguyễn, vào trước thời kỳ Pháp thuộc, Mỹ đồng minh; Phật giáo, các chúa, các Vua đàng Trong (Cung đình Huế) đã cho xây dựng nhiều ngôi chùa Quốc Tự, một lần nữa Phật giáo được đóng đinh trụ cột, đại diện linh hồn Dân tộc Việt Nam.

Phật giáo đi vào bản địa, tâm thức con người, tâm trí của những nhà trí thức, bậc Anh Minh, đại trượng phu. Nhờ vậy, Chánh Pháp chánh tông mới thực hành và thuyết giảng hầu hết trong nhiều Triều đại thịnh vượng, và Pháp Phật không bao giờ bị rơi vào kiếp Mạt cả, nếu nói về những hiện tượng con người, hoàn cảnh, bối cảnh dưới thời CNXHVN thì có lẽ đó chỉ mới là những vấn đề khách quan; là được các nhà tiên tri cho rằng là Pháp thuộc Thế gian nên mới có trình trạng xuống cấp hoặc lợi dụng v.v.. còn Pháp chánh tông được lưu truyền trước Công nguyên cho đến Thế kỷ này, thì đã vào tầm hai mươi mốt Thế kỷ, Phật pháp đi xuyên qua các Châu lục, trái đất và trên khắp thế giới. Và đã hình thành, phát triển gần một triệu ngôi chùa, thiền viện, trung tâm hành đạo, bên cạnh bóng dáng hàng nghìn cổ tự thì Tăng đoàn ( Tăng Ni, phật tử ) cũng từng lớp kế thừa, tiếp nối, phát huy hết vai trò, giá trị cốt cõi mang đến, góp phần vào trong vô số nền văn minh nhân loại, tiến bộ khoa học của loài người.

Vậy đó mới chính là Pháp xuất thế gian, thuộc Pháp tinh yếu, có tính đàn hồi cao, thích ứng với mọi thời vận, không gian và thời gian, địa lý.Không nên nhìn vào những hiện tượng suy đồi đạo đức, dấn thân quá mức, đưa đạo vào đời thiên hướng vật chất, phụng sự nhưng chưa áp dụng hết pháp Vô sự, ít nhiều vẫn vướn vào mong cầu, lợi dưỡng, và thăng hoa địa vị của một thiểu số tín đồ để mang đi so sánh, đánh đồng và gán ép trở thành vấn đề tha hoá, đại họa Mạt Pháp cho Phật giáo.

Vậy Pháp có Mạt không?

1. Con người chưa đủ niềm tin chân chánh.

2. Nhiều đối tượng biến tướng, hoài nghi.

3. Ngoại đạo, học thuyết khác nhau.

4. Thời đại pháp thế gian lộng hành và vay mượn Pháp xuất thế gian con của Phật.

5. Thời buổi công nghệ đa chiều, Tôn giáo như một thị trường cạnh tranh hoặc bài bán, ghanh tị.

6. Vì tình thương chúng sanh và lợi lạc của Đại thừa cho số đông nên Chánh pháp thâm nhập, quy y, tổ chức thành nhiều trường phái.

7. Đến nay, Phật giáo đã đang du nhập mạnh vào xã hội Phương tây, các tầng lớp thượng lưu, giới học thuật, giới trẻ, giới thương gia và các sắc tộc ít người trên thế giới.

8. Tăng đoàn, người xuất gia bắt đầu xuất hiện nhiều trên các nước vô tôn giáo, có tôn giáo bản địa hay tôn giáo thần quyền, thậm chí hoà nhập vào sâu rộng trong số người mang học chủ nghĩa Vô thần.

Giá trị đích thực của kinh điển Phật pháp chánh tông được xiểng dương, truyền bá chỉ với mục đích hạnh phúc cho tha nhân, thiện hoá xã hội, đồng cảm với mọi suy thịnh của quốc gia mỗi dân tộc. Với chủ trương hữu giáo dục, hữu văn hoá, hữu đạo đức trên mọi con đường Chánh pháp đi tới thì tức nhiên đó không phải thánh thiện, không phải lý tưởng tốt đẹp của loài người đang hướng thượng hay sao?

Theo tìm hiểu và thống kê 800/1000 người khi hỏi về tình hình đất nước về mọi mặt, các vấn đề y tế, giáo dục, đạo đức sống, văn minh, pháp luật, kinh tế và môi trường thì điều nhận được câu trả lời là “ Suy” đó gọi là Thế gian pháp.

Còn khi tìm hiểu và đi thực địa trên cả nước có 200 giảng đường Phật giáo rộng lớn, đáp ứng nhu cầu tu học cho một triệu hành giả về thực hành đạo pháp mỗi năm, và có cả thảy 500 thiền viện, ngôi chùa có tính quy mô, đầy đủ cơ sở, vật chất và tiện nghi sinh hoạt cho hơn 10 ngàn tín đồ, thiền sinh , phật tử tập trung thực hành tín ngưỡng và đạo lý mỗi năm. Và các đoàn thể Phật giáo, thương gia phật tử cũng đã tự bỏ ra kinh tài mỗi năm gần 500 tỷ đồng để công ích vào xã hội để làm tự thiện, cứu giúp người nghèo, thiên tai, bệnh tật và khi được tham khảo mọi tầng lớp thì được đánh giá rất tốt, rất tích cực, thiện cảm và đông đảo được các giới ca ngợi tán dương “ Thịnh” đó là cái thấy đúng đắn, chân thật về Chánh pháp đang tu hành, hoằng pháp tại Việt nam.

Cả nước có trên 50 trường Phật học cơ bản cho đến cao đẳng Phật học, và ba Phật học viện lớn, 100 thư viện, bảo tàng mỗi năm đào tạo, và thọ giới, ra hành đạo có trên 2000 Tăng ni ưu tú, thông Tam tạng kinh điển. Bên cạnh đó những trung tâm y tế từ thiện, bệnh viện Phật giáo đã từ từ thiết lập Vô lợi nhuận, từ tâm.Con người hành đạo thời nay, khi tu đạo, hành đạo phải đầy đủ điều kiện, phù hợp với xu thế hiện đại hoá, công nghiệp hoá , đáp ứng mọi nhu cầu tín ngưỡng và cuộc sống của nhân dân, tầng lớp học thức, tầng lớp quyền hành.

Khoa học càng phát triển, phương tiện thông tin đại chúng ngày càng được mở rộng, trình độ dân trí cũng ngày càng nâng cao thì trách nhiệm của người con Phật càng phải được nhận thức rõ ràng trong công cuộc hoằng pháp lợi sinh. Xuất phát từ tinh thần và trái tim nhiệt huyết của những người mang trong mình trọng trách hộ pháp đó, nay đã có rất nhiều phương pháp hành đạo Phật giáo ra đời với nội dung phong phú, đa dạng và chuyên sâu, tất cả đều chỉ muốn đưa thế nhân tìm về chánh đạo, xoa dịu những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Do vậy, sự ra đời của những tổ chức, hoạt động theo tinh thần Phật giáo cũng giống như góp thêm một bông hoa xinh đẹp và ngát hương tình đạo vị trong vườn hoa Đạo Pháp thế giới nói chung và vườn hoa Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Là người con Phật chân chánh, ai cũng mang trong mình một tâm nguyện “Hoằng pháp vi gia vụ. Lợi sanh vi sự nghiệp”. Đây chính là sứ mệnh của người Thích tử, làm kim chỉ nam cho mọi công tác Phật sự để không phải hổ với chư Phật, không phải thẹn với lịch đại Tổ Sư qua nhiều thế hệ. Luôn là một sứ giả của Như Lai phát huy Giáo Pháp Phật Đà đem lại lợi ích cho tha nhân, khơi nguồn tuệ giác cho muôn người bằng những chương trình Phật học, ứng dụng, chất chứa tình yêu thương trong ánh sáng của trí tuệ. Đó cũng là một niềm khích lệ rất lớn lao trên lộ trình thế kỷ đưa con người đến bến bờ giải thoát, vượt thoát vô minh, từ chối khổ đau, nuôi lớn hoà bình trong tâm, gắn bó với cõi nhân sinh. Đạo Phật là một phong cách sống vững chãi, một triết lý uyên thâm vào đời sống. Ta có thể nhìn thấy, thế giới sẽ tốt đẹp, thiện mỹ nhân biết bao.

Thích Pháp Bảo

Các bài viết liên quan
Xem
Khởi động dự án xây chùa Việt Nam tại Seoul
Xem
Sư bà Diệu Không – Danh Ni Cố đô Huế thế kỷ XX
Xem
Mục đích thành lập Tăng đoàn
Xem
Lễ dâng y Kathina năm 2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Xem
Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa, không lời nhắn nhủ
Xem
Ngọn lửa Đào Thị Yến Phi trong phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam Việt Nam
Xem
Bắt cá phóng sinh còn hành hung Phật tử, đánh công an
Xem
Thư kiến nghị của Phật giáo Đắk Nông về phát ngôn của TS Dương Ngọc Dũng đăng trên Zing
Xem
Đại lễ dâng Y Kathina tại chùa Phổ Minh
Xem
Hội thảo khoa học với chủ đề “nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam” nhân tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân
Xem
Họp báo Hội thảo khoa học kỷ niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch
Xem
Bé gái sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi trước Chùa
Xem
Tổ Đình Đống Cao tổ chức đại lễ thượng lương tòa Cửu Phẩm, trùng tu chính điện và đúc tượng Phật
Xem
Trưởng lão HT.Thích Viên Giác viên tịch
Xem
Ni sư Diệu Nhân: Tổ Sư Ni tiêu biểu nhất của Phật giáo Việt Nam
Xem
Sau 4 năm 8 tháng, hai nhà sư “tam bộ nhất bái” từ Cà Mau giờ tới Nghệ An
Xem
Lễ húy kỵ cố HT.Thích Hạnh Hải
Xem
Bếp ăn Từ thiện Tổ đình Nghĩa Phương phục vụ 800 suất cơm chay
Xem
Không gian thiền vị đẹp như trong phim ở ngôi chùa hơn 1000 năm tuổi - Địa Tạng Phi Lai Tự
Xem
Chư tôn đức Tăng, Ni cùng Phật tử chúc thọ và tri ân Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Khai mạc khóa tu truyền thống Ni giáo đoàn 6 lần thứ 5 tại Bình Phước
Xem
Chùa Keo (Hành Thiện) đón Bằng chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia
Xem
Phái đoàn Phật giáo Hàn Quốc phối kết hợp với Ban Trị sự Phật giáo Thái Nguyên làm từ thiện
Xem
Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới và hoàn tục
Xem
Phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”
Xem
Chùa Minh Đức tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại Hồng Chung
Xem
Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang, chốn tổ của Phật giáo Việt Nam
Xem
Đọc lại văn bia lịch sử chùa Hải Ấn
Xem
Chùa Thầy và truyền thuyết ly kỳ về Thiền sư Từ Đạo Hạnh
Xem
Hòa thượng Maratika Dzungdhin Rinpoche (Nepal) thăm chùa Phật Tích
Xem
Quan điểm của Phật giáo về Kinh doanh
Xem
Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và trụ trì tại Đồng Nai
Xem
Sư thầy Thích Thanh Toàn bị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng trong thời gian 03 tháng
Xem
Giáo dục lòng vị tha cho giới trẻ hiện nay từ góc nhìn Phật giáo
Xem
Lễ kỷ niệm năm Khoan dung 2019 của UAE
Xem
Tượng Quan Âm ẩn mình dưới nước lớn nhất Việt Nam
Xem
Khánh thành tượng Phật Thích Ca cao nhất Châu Âu
Xem
Câu chuyện Đức Phật làm phước
Xem
Đại Bồ Tát thành kính tri ân cúng dường những ngôi chùa lớn tại Hà Nội
Xem
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN tân viên tịch
Xem
Bé trai 1 tuổi bị bỏ trước cổng chùa với lời nhắn
Xem
Đoàn Ủy ban tự do tôn giáo Hoa kỳ gặp gỡ Chư tôn đức Hội Đồng trị sự TW GHPGVN
Xem
Khánh thành Chùa Vạn Phật Đảnh tại Louisville, Mỹ
Xem
Tâm thư kêu gọi xây dựng Chùa Sùng Hưng
Xem
Đoàn Đại biểu Mặt trận Tổ quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xem
Angela Phương Trinh hóa thân thành chị Hằng đến chùa phát bánh trung thu
Xem
Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon để trước cổng chùa
Xem
Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế dành tình cảm cho trẻ em khuyết tật trong dịp Tết Trung thu
Xem
Chùa Ba Vàng tổ chức Đêm trăng cổ tích nhân dịp Tết Trung Thu 2019
Xem
Mừng khánh tuế Hòa thượng viện chủ Tổ đình Thiên Bửu
Xem
Ngôi chùa cổ tại Hải Dương bị trộm tượng và bát hương
Xem
Chiêm ngưỡng kỷ lục di sản văn hóa của Phật giáo qua sách ảnh
Xem
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng năm học mới 2019 - 2020
Xem
Ban từ thiện Phật giáo Ninh Hòa tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Xem
Học sinh, sinh viên cả nước náo nức tham dự khải giảng năm học mới
Xem
Một học sinh ở Nghệ An dũng cảm cứu sống 2 người dân giữa dòng nước lũ
Xem
Thông điệp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi đến Liên Hiệp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu
Xem
Ngoại trưởng Mỹ 2 lần gửi lời chúc tốt đẹp nhất mừng Quốc khánh Việt Nam 2-9
Xem
Trang nghiêm tưởng niệm 40 năm Cố hòa thượng Bửu Chơn viên tịch (1979 - 2019)
Xem
Khóa tu Bát quan trai lần 7 tại chùa Đức Hòa
Xem
Niềm mơ ước có được cây cầu tại Sóc Trăng
Xem
Nhiều nghệ sĩ Việt có mặt tại chùa để cầu siêu cho cố nghệ nhân Thành Giao
Xem
20 câu nói muôn đời giá trị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xem
Nhiều suất quà đến với người mù trong mùa Vu Lan báo hiếu
Xem
Tăng Ni trường hạ chùa Thánh Long, Thái Bình nghe phổ biến về tôn giáo
Xem
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và bộ phim: "Bước chân an lạc"
Xem
Chuyện tự phong của "nhà tu hành Thích Đạo Huấn"
Xem
Dáng chùa Việt uy nghiêm trên đỉnh Đông Dương
Xem
Nghệ sĩ Hồng Đào chạy xe máy giữa đêm phát quà trung thu cho người vô gia cư
Xem
Sỹ Luân: “Thiền định như một món ăn, người hành thiền chính là người đầu bếp và cũng là người thưởng thức”
Xem
Sinh khí mùa Vu Lan báo hiếu 2019 tại Cà Mau
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Lang Đạo
Xem
Đại Bồ Tát cùng thọ trai tại chùa MettaBuddha Hoàng Gia Thái Lan tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya, Ấn Độ)
Xem
Khóa tu Bát quan trai lần 6 tại Tổ đình Thiên Bửu
Xem
Chùa Hộ Quốc ở Kiên Giang "không do Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý"
Xem
Hơn 3000 bạn trẻ đăng ký trực tuyến tham dự Khóa tu mùa Hè 2019 - Lần 2 tại Chùa Ba Vàng
Xem
Chùa Ba Vàng tổ chức Khóa tu mùa hè 2019 lần 2
Xem
Những dấu tích Phật giáo thời Trần – Lê ở Yên Bái
Xem
Hòa thượng Thích Thanh Từ: Người phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam thế kỷ 20 - 21
Xem
Hành trình Tây du Phật quốc của vị Tiểu Đường Tăng Việt Nam
Xem
Chùa Sùng Đức Tự bị kẻ xấu phá hoại, di dời tượng Phật
Xem
Ngôi chùa có tượng Phật giữ kỷ lục Việt Nam ở Nha Trang
Xem
Sư thầy Thích Đàm Tươi chùa Nhất nhận nuôi em bé bị bỏ rơi