Trang chủ > Có nên ăn đồ cúng vong không?
Bài viết
Bình luận

Có nên ăn đồ cúng vong không?

Cúng trai đàn chẩn tế, Mông Sơn Thí Thực, cúng vong ở chùa khác nhau như thế nào? Ở những lễ cúng này con thấy trưng bày ra rất nhiều đồ ăn đủ thứ loại, đủ các loại bánh nước... Có người bảo đó là đồ cúng cô hồn, không được ăn, ăn vào sẽ bị cô hồn theo, vậy có đúng không?

HỎI

Lâu lâu, con thấy các chùa hay tổ chức cúng trai đàn chẩn tế, cúng Mông Sơn Thí Thực rất lớn gọi là để giải oan bạt mạng, cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ, tai nạn giao thông, hoặc là cúng tế cô hồn.

Vậy cúng trai đàn chẩn tế, Mông Sơn Thí Thực, cúng vong ở chùa khác nhau như thế nào? Ở những lễ cúng này con thấy trưng bày ra rất nhiều đồ ăn đủ thứ loại, đủ các loại bánh nước, nhiều vô số kể, sau khi cúng xong lại quăng rải khắp nơi như vậy có lãng phí không? Có người bảo đó là đồ cúng cô hồn, không được ăn, họ đã vọc vào rồi, ăn vào sẽ bị cô hồn theo, vậy có đúng không? Con nghe nói là những người xuất gia các đồ cúng này là không được ăn vì là bất tịnh nhưng nếu ở chùa cúng hàng ngày thì chẳng lẽ sẽ bỏ đi hết sao? Phật tử tại gia có nên tổ chức những lễ cúng này không để có hiệu quả?

Con xin cảm ơn thầy.

Có nên ăn đồ cúng vong không?

Có nên ăn đồ cúng vong không?

ĐÁP:

I . Ý nghĩa trai đàn chẩn tế

Trước nhất chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa trai đàn chân tế? Trai đàn là lễ hội cúng chay, chẩn tế là thí, cấp phát, phát chẩn gạo, thức ăn... giúp người đói. Trong đạo Phật, lập đàn chẩn tế là một nghi thức cúng, để bố thí thức ăn cho cô hồn. Trai đàn chẩn tế còn là lễ hội “làm chay” bố thí cấp phát lương thực giúp cho người qua cơn bức ngặt đói khát, không còn thiếu thốn, ban phát thí thực cho cô hồn hưởng thọ, được no.

Trai đàn chẩn tế còn gọi là “trai đàn thủy lục” là một pháp hội cúng chay và cầu siêu cho những vong hồn người chết không có ai thờ tự, không có nơi nương tựa, đang sống vất vưỡng ở dưới nước và ở trên cạn.

Trai đàn chẩn tế còn gọi là trai đàn bạt độ. “Bạt” có nghĩa là nhổ lên, nhổ tận gốc rễ phiền não tham sân si, làm cho thế giới nhẹ nhàng thanh thản. “Độ” có nghĩa là vượt qua, thoát khỏi những chướng duyên mê si tăm tối, những sự việc xảy ra rắc rối hàng ngày, hằng giờ, hằng tâm niệm. Nhổ bật gốc rễ của lòng tham để vượt qua các nẻo luân hồi, đấy là mục đích chính của đạo Phật..

Giáo lý Phật dạy thì nhiều, gồm tam tạng thánh điển, như nấc thang từ thấp lên cao, từ giáo lý dạy cho Cư sĩ cho đến giáo lý dạy cho hàng xuất gia, từ tiểu thừa lên đại thừa, những giáo lý cao siêu đó, cuối cùng được đúc kết: "chỉ có một vị duy nhất là vị ly tham, vị giải thoát trần tục, xả bỏ vị kỷ, ích kỷ cá nhân mà sống chua, chia sẻ cùng cộng đồng...”

Các bậc Tổ sư xưa, trong đó có các bậc Thiền sư tu đắc đạo, các bậc Đại sư dạy tu niệm Phật, các bậc Pháp sư dạy niệm chú. Việc chủ yếu của ba nhà Phật học nầy là chế tác đấy đủ pháp môn tu, trong đó có tự lực và tha lực và cuối cùng Ngài Bất Động pháp sư. Ngài tu ở núi Mông Sơn, thời nhà Tống hoằng truyền phối hợp tự lực và tha lực gom thành một mối thành bài kinh gọi là Mông Sơn Thí Thực. Trong bài Mông Sơn có dạy niệm Kinh, niệm Phật, niệm chú, tạo thành một uy lực dũng mãnh đánh tan những tham sân si, những nghiệp lực của chúng sanh vạn lọai.

Trai đàn chẩn tế còn gọi là trai đàn bạt độ. “Bạt” có nghĩa là nhổ lên, nhổ tận gốc rễ phiền não tham sân si, làm cho thế giới nhẹ nhàng thanh thản. “Độ” có nghĩa là vượt qua, thoát khỏi những chướng duyên mê si tăm tối, những sự việc xảy ra rắc rối hàng ngày, hằng giờ, hằng tâm niệm.

Trai đàn chẩn tế còn gọi là trai đàn bạt độ. “Bạt” có nghĩa là nhổ lên, nhổ tận gốc rễ phiền não tham sân si, làm cho thế giới nhẹ nhàng thanh thản. “Độ” có nghĩa là vượt qua, thoát khỏi những chướng duyên mê si tăm tối, những sự việc xảy ra rắc rối hàng ngày, hằng giờ, hằng tâm niệm.

Trai đàn chẩn tế thời xưa

Theo Ngài Đạo An (314-385), danh Tăng thế kỷ thứ IV thời Đông Tấn, hiện nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thì tập tục cúng chẩn tế cho người chết không phải là tập tục của Phật giáo. Chỉ đến thế kỷ thứ VI, vua Lương Võ Đế (464–549) mộng thấy một vị Thần Tăng bảo rằng: “Bốn loại quần linh trong sáu đường bị khổ vô lượng, sao chẳng lập đàn Thuỷ lục mà phổ tế. Trong các công đức, đó chính là công đức lớn vậy.” Vua Lương Vũ Đế hỏi các sa môn, thảy đều không biết, riêng ngài Chí Công khuyên vua rộng tìm kinh luận ắt có nhân duyên. Vua bèn sưu tầm kinh bối diệp để ở điện Pháp Vân, sớm tối giở đọc. Y theo việc ngài A Nan gặp Diện Nhiên quỷ vương, vua thiết lập ý nghĩa bình đẳng hộc thực, chế tác nghi văn, ba năm mới xong, rồi cử hành Thủy lục trai đàn ở chùa Kim Sơn, thuộc Trấn Giang, Giang Tô, Trung Quốc ngày nay

Thời đại nhà Đường (618 - 907), đến nhà Tống (960-1279) bên Trung Hoa, mỗi đàn có một hay nhiều trai chủ đóng góp, cùng chung thực hiện.

Tại Việt Nam, sách Phật “Thiền uyển tập anh”: Tăng thống Huệ Sinh (-1064) đời vua Lý Thánh Tông (1023 – 1072), có để lại tác phẩm “Pháp Sự Trai Nghi” nói đến nghi thức chẩn tế.

Đến thế kỷ thứ XVIII sau khi chiến thắng quân Thanh vua Quang Trung (1753 – 1792), vua Gia Long (8/2/1762 - 3/2/1820) sau khi thống nhất sơn hà, đổi tên nước là Việt Nam, lên ngôi đem triều đình và trăm họ gom về một mối. Nhà vua liền tổ chức trai đàn bạt độ “tạo cho không khí chết chóc, cảnh tàn sát lẫn nhau” sự điêu tàn “khí chết” không còn quây quần bên triều đình dòng họ Nguyễn Phúc sau thời chiến.

Vào năm Giáp ngọ, Chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) cho tổ chức trai đàn tại chùa Linh mụ cầu cho quốc thái dân an, cho các quân lính tử trận được siêu thoát. Và vào những năm đầu thập niên 70, do chiến tranh gây ra nhiều cảnh chết chóc hãi hùng, khoa nghi chẩn tế được thực hiện rất nhiều, nhất là tại Huế. Hầu như tháng nào ở đây cũng có ít nhất một đàn.

Trai đàn tại các tự viện

Năm 1961 (Tân Sửu) tại Tổ Đình Linh Sơn, núi Bồng Lai, Đức Tôn sư Thiện Phước - Nhựt Ý cũng tổ chức lễ cầu an cầu siêu, trai đàn bạt độ 7 ngày. Cầu nguyện anh linh chiến sĩ, anh linh liệt sĩ, các chư vị, chư thần, trăm quan thần cựu hy sinh vì đại nghĩa, các vong hồn yểu tử, kẻ chết sông người chết suối, tại nạn trên không, dưới biển. Lễ chẩn tế rất quy mô có cả 4.000 tín đồ Phật tử tham dự ghi danh cầu nguyện, các đàn của các tự viện chùa Linh Sơn, Nhứt Nguyên bửu tự, chùa Phổ Hiền, chùa Phước Thiện An ở dưới thế cũng đăng sơn, rước các vong linh, thập lọai cô hồn câu hội nghe kinh, thọ hưởng phước lạc.

Tháng 7 năm Nhâm Dần (1962) Linh Sơn cổ tự do Hòa thượng Thích Hồng Quang làm Trụ trì, gần chân núi Bồng Lai, hiện nay từ năm 2000 do Sư cô Thích nữ Hiếu Hạnh làm Trụ trì. Lúc bấy giờ Hòa thượng tổ chức trai đàn bạt độ cầu siêu thập lọai cô hồn có khoảng 800 người tham dự, lúc bấy giờ Sư cũng tham dự làm công quả chuyển lương thực cho chùa.

Một cuộc thí thực bao giờ cũng tốn kém, Phật tử phải sắm sanh bánh nếp, bánh cấp, bánh cúng, bánh tét, bánh ngọt, các lọai giấy vãng sanh, giấy tiền, giấy vàng bạc, tất cá các lọai bánh ngọt được sắp xếp lên đến hàng chục nia, các lọai trái cây xẻ sẵn, muối gạo, tiền xu, tiền đồng, tiền bạc cắc, tiền giấy được đổi thành tiền nhỏ được đặt vào các nia trống, tất cả đều được sắp xếp đặt lên giàn dựng thật cao khoảng 12 mét.

Cúng trai đần chẩn tế có nhiều lợi ích. (ảnh minh họa)

Cúng trai đần chẩn tế có nhiều lợi ích. (ảnh minh họa)

Đến 12 giờ trưa ngày 14 tháng 7 năm đó, chư vị Pháp Sư, chư sơn thiền đức, chư Tăng đều lên trên giàn tác pháp, tụng kinh Mông sơn cho đến 15 giờ hồi hướng, đổ giàn. Dùng từ đổ giàn tức là xả lưỡi ông tiêu, thí các lọai bánh, tiền, trái cây đã cúng và được làm phép mở miệng cho các cô hồn ngạ quỷ đến nhận phần thọ thực, ăn uống.

Người dương chủ yếu là trẻ em, thay mặt các gia đình người lớn đến xin lưỡi ông tiêu, xin bánh, nói là xin, chứ thật ra rất nhiều những hình ảnh chỉ là chụp giựt, ai giỏi thì lấy được nhiều, ai dở yếu hơn thì lấy được ít. Quan niệm của các vị là đem của thí nầy về nhà ăn sẽ hết bệnh, khỏi bị tà ma quấy nhiễu. Đây là truyền thống thí thực có từ thời nhà Đường, nhà Tống do chư Tăng bên Trung Hoa thực hiện.

Truyền thống chẩn tế trai đàn bạt độ vẫn còn giữ truyền thống tại chân núi Bồng Lai, Tổ Đình Linh Sơn (Bà Rịa Vũng Tàu), các nơi khác trong tông phong Tịnh Độ Non Bồng còn tác pháp như chùa Thiền Tịnh (Dakao 1964), Long Sơn cổ tự (Bình Dương), Quan Âm Tu Viện (Đồng Nai), Nhứt Nguyên Bửu Tự (Bình Dương), chùa Phước Thiện An (Tp.Hồ Chí Minh), chùa Phước Ân (Long An), chùa Phước An (Gò Công, Tiền Giang) hằng năm đều có cúng trai đàn bạt độ. Năm 1971, 1972 hai năm liền Đức Tôn sư tổ chức lễ trai đàn bạt độ cầu nguyện cho những người chết vì chiến tranh, mỗi lễ trai đàn tổ chức 7 ngày, mỗi ngày có khoảng 5.000 lượt tín đồ Phật tử khắp nơi về tham dự, ghi danh cúng kiếng cầu nguyện chư vong linh.

Cúng trai đàn chẩn tế có tâm vóc quy mô, quy tụ nhiều gia đình gọi là đại lễ. Cúng vong là nghi lễ các tự viện xưa cũng như nay cúng hàng ngày, hoặc ở gia đình có nhu cầu cúng kiếng, chỉ thỉnh một vị Thầy để chủ trì lễ cúng vong theo nghi thức Tiểu Mông Sơn.

Cúng vong còn là nghi lễ cúng kiếng cầu siêu cho vong linh người thân vừa qua đời, cúng thất, tuần chung thất, cúng 100 ngày, cúng giáp năm, cúng mãn khó, cúng kỵ giỗ theo nghi thức cúng cửu huyền.

Lợi ích trai đàn chẩn tế

Cúng trai đàn chẩn tế xong các gia đình rất vui mừng vì đã làm được việc phước thí lớn lao. Việc tổ chức trai đàn có 2 ý nghĩa chánh:

Một là, giúp các gia đình Phật tử có dịp gặp nhau, làm việc phước thí theo tâm nguyện của ông bà, của gia đình. Việc cúng kiếngg đem lại lợi ích, đoàn kết hòa hợp trong các giới Phật tử, tuy là Phật tử nhưng ít gặp nhau, nay được gặp lại trong lễ cúng trai đàn làm việc bố thí, sinh khí đạo đức sanh khởi, mọi gia đình an vui, an cư lạc nghiệp.

Hai là tạo cho tâm Phật tử ngày càng được rộng lòng từ, biết thương yêu muôn loài vạn vật, muốn thấy nó sống, không muôn thấy nó chết. Việc trai đàn bạt độ, giúp cho Phật tử mở rộng tầm nhìn ngòai thế giới chúng ta đang ở còn có rất nhiều thế giới khác, thế giới vô hình, hai hình, có chân, không chân, nhiều chân, những chúng sanh khổ đau rất cần đến chúng ta. Người Phật tử tập lần xả bỏ những vị kỷ, những ích kỷ cá nhân, những pháp bất thiện như ích kỷ, cá nhân, hung bạo, dữ dằn lần lượt sẽ không còn, mọi người thương yêu nhau tạo cho tình nghĩa xóm làng được nhân rộng, hận thù tiêu tan, sự an lành luôn xuất hiện như trong thế giới nhà Phật.

Ba là, Đạo Phật tiếp nhận Phật sự trai đàn chẩn tế từ các vua chú thời nhà Đường, nhà Tống, đem đạo vào đời, gần gũi quần chúng, đạo đức tăng trưởng, giúp cho mọi người gần gũi nhau hơn, xóm làng an cư lạc nghiệp.

II. Người tu không ăn đồ cúng vong, cúng cửu huyền?

Nói chung là “người con Phật”, đây là sự tín ngưỡng có phần sâu sắc: "mọi người đều nghĩ có người bên kia thế giới, có cuộc sống bên kia thế giới, nên khi cúng kiếng cho chư vị bên đó, người cúng nghĩ rằng: mọi người bên kia thế giới đã “hưởng rồi”, trong dương gian thường nói là “hưởng mùi vị”, hay “hưởng hơi”, xúc thực. Do đó còn gì để mọi người bên đây ăn uống, nên nói không ăn là vậy.

Đứng về mặt đạo đức, người “dương thế”, mắt thịt phàm phu không ăn đồ cúng vì thức ăn đó không phải dành cho người “dương thế”, mà dành cho người bên kia thế giới được cúng. Đây cũng là một trong các lễ của nghi lễ cúng kiếng.

Chư Tăng Ni không thọ dụng đồ cúng vong, cúng cửu huyền. Ảnh minh họa

Chư Tăng Ni không thọ dụng đồ cúng vong, cúng cửu huyền. Ảnh minh họa

Nói thế thôi, chứ trong nhà của mỗi người Việt Nam nhà nào cũng có làm lễ giỗ, kỷ niệm những người đã khuất, gọi là cửu huyền thất tổ, những người được cúng giỗ đều được thờ chung với bàn thờ cửu huyền. Người Việt rất quan trọng lễ kỵ giỗ, thường là làm trâu, bò, làm heo, nhiều gà vịt để sau khi cúng ông bà xong, đãi bà con, xóm giềng. Làm gì thì làm, ngày cúng giỗ ông bà, mọi người không sợ tốn hao tiền của, nghĩa là gia chủ sẽ đem hết tấm lòng tốt của mình mà đãi khách, cho đến buổi chiều thức ăn không còn, gia quyến phải ăn thịt “xà bần”, tức là đồ ăn dư cũng không sao.

Chư Tăng Ni không thọ dụng đồ cúng vong, cúng cửu huyền. Lý do chư Tăng Ni thuộc bậc thọ Thiên Nhơn cúng, bậc Ứng cúng, tức là người được cung cấp dưỡng nuôi, cúng dường. Muốn dâng cúng chư Tăng Ni người cúng hết sức cung kính mà lễ bái dâng cúng dường phẩm vật, thức ăn. Do vậy đồ cúng vong, cúng cửu huyền rồi không bao giờ đem dâng cho chư Tăng Ni, đó là do lòng thành kính bổn phận, có truyền thống lâu đời của Phật tử, nên có câu:

Tín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng

Chứng minh công đức nhờ Tam bảo

Chú tâm nguyện độ thiện duyên nầy

Tín chủ đời đời thêm phước báo.

Sở cầu sở ỳ đều thành tựu

Tín nhớ hạnh y nguyện trở về

Nay mới gieo nhơn nhơn chánh giác

Sau nầy chứng quả quả bồ đề.

(Bài học Khất sĩ)

Tại các chùa hằng ngày đều có lễ cúng vong, một là cúng thí thực, nhà Sư tụng Tiểu Mông Sơn thí gạo muối, nước sau thời công phu chiều (thí muối gạo, nước trước chánh điện), hai là cúng vong (những vị mới qua đời) nơi nhà cửu huyền. Tất cả những thức ăn cúng tại nhà cửu huyền, mỗi món một ít, sau khi cúng xong, do thời gian cúng lâu quá, thức ăn nguội lạnh, nên đem hấp lại cho nóng và đơm thêm thức ăn mới vào, dành đãi cho tín đồ Phật tử và mọi người cùng ăn rất quý và trọng thị.

Riêng chư Tăng hoặc chư Ni khi thọ thực, bắt buộc phải cúng quả đường dâng cúng lên Phật và cập Tăng, thọ thực tại trai đường, do đó chư Tăng Ni không bao giờ gặp thức ăn cúng vong, cúng cửu huyền. Lý do không ăn đồ cúng là vậy.

Do nền nếp sinh họat của giáo đoàn và các tự viện, tịnh xá như trên, nên không có câu nói: "người xuất gia không ăn đồ cúng.” Chúng ta cũng không nên gán ghép cho người xuất gia thành ngữ “chư Tăng Ni không ăn đồ cúng”, một câu nói có thể làm mất tinh thần lục hòa, chưa thật sự tôn kính chư tôn đức Tăng già và giáo đoàn của Phật.

Thành kính là phước báo

Quên mình là cội phước

Cầu xin cho tín chủ

Mau đắc quả thanh tịnh

HT Thích Giác Quang

Các bài viết liên quan
Xem
Con người ngày càng dễ cô đơn?
Xem
Tư duy về thân: Quán thân bất tịnh
Xem
Con đường riêng tôi đi
Xem
Nếu chúng ta ăn chay và không sát sinh sẽ đạt được ích lợi gì?
Xem
Nhẫn nhục đối với tuổi trẻ
Xem
Cách bình an trong bất an
Xem
Khi còn sống, tại sao phải siêng niệm Phật
Xem
Đại Bồ tát Địa Tạng Vương
Xem
Đức Phật và sự hóa độ rộng lớn khắp các cõi
Xem
Tình thương đích thực trong đời sống
Xem
Con đường tiến tu trong đạo Phật
Xem
Phật giáo và Y học xưa và nay
Xem
Phật giáo không tin vào đấng sáng thế vì điều này
Xem
Nên học cách tự hài lòng với những gì mình có
Xem
Sức mạnh vô hình từ lòng biết ơn
Xem
Lời Phật dạy về yêu thương trong tình yêu, câu chuyện trước thềm Valentine
Xem
Tình bạn đến từ làm từ thiện giữa Bill Gates và Warren Buffett
Xem
Tài phú của đời người không nằm ở của cải mà ở niềm tin có bao nhiêu
Xem
Người thế nào sẽ có thể thoát khỏi tai họa ập đến
Xem
Thắp nén tâm hương
Xem
Tản mạn trước thềm xuân 2020 của Phật tử
Xem
Những điều phong nhã thể hiện tâm hồn lãng mạn của người xưa
Xem
Có bao dung, thấu hiểu, tình bạn tâm giao mới lâu bền
Xem
Đối phó ra sao với năng lượng bất an?
Xem
Lòng bao dung đủ lớn sẽ không cần phân biệt đúng sai
Xem
Thay đổi thái độ sống, cuộc đời cũng sẽ đổi thay
Xem
Tết của những người con xa xứ - có một mùa xuân như thế
Xem
Hạnh phúc thực sự là gì?
Xem
Vợ chồng sẽ là những vị khán giả cuối cùng của cuộc đời nhau
Xem
Để giữ được tâm từ bi trước mọi biến cố của cuộc sống, làm cách nào?
Xem
Đừng so đo, tính toán, chỉ nghĩ cho chính mình
Xem
Không phải kim cương là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này
Xem
Ý nghĩa sâu sắc từ câu chuyện về hai chú chim sẻ: Đối tôi với mẹ cha khi còn chưa muộn
Xem
Bình lặng trước vạn biến cuộc đời chính là khôn ngoan
Xem
Người tôn quý thể hiện qua phong thái từ tốn, điềm tĩnh
Xem
Thất bại trước đó không thể cản trở thành công sau này
Xem
Cảm hóa vạn vật bằng thiện lương xứng danh người quân tử
Xem
Muốn sống có ý nghĩa hãy nhìn vào thực tại
Xem
Rũ bỏ mưu cầu, cuộc đời sẽ tự nở hoa
Xem
Hợp nhau sẽ là tri kỷ, sâu sắc hơn lại là tri âm
Xem
Duyên phận do trời hay chuyện hôn nhân tại người
Xem
Thế nào là kết giao đúng bạn?
Xem
Khi gặp sóng gió trong đời, hãy giữ tâm hồn thanh tịnh
Xem
Lương duyên khó cưỡng cầu: không phải mối quan hệ nào cũng có thể tồn tại mãi
Xem
Biết buông bỏ, quên lãng là cách thư giãn tránh buồn phiền chuyện đời
Xem
Nhân quả và ý nghĩa với cuộc sống
Xem
Lễ nghĩa thể hiện sự tu dưỡng của con người
Xem
Tĩnh tâm vừa là một dạng tu luyện vừa là một dạng lối sống
Xem
Những bài học nhân sinh quý giá cần được tích lũy khi ở ngưỡng tuổi 30
Xem
Đời người và những mối nhân duyên
Xem
Đạo đức với đời người
Xem
Tửu - sắc - tiền tài, 3 thứ tuyệt đối đừng nên tham lam
Xem
Cảm ân như bông hoa ngát hương nở giữa đời người
Xem
Câu chuyện về vòng luân hồi sinh - tử
Xem
"Cái tâm" làm chủ hành động con người
Xem
Hãy biết ơn những người thẳng thắn chỉ trích bạn
Xem
Vận mệnh, đời người là gì?
Xem
Cho đi và nhận lại đều là yêu thương
Xem
Đạt cảnh giới càng cao, con người càng giữ tĩnh khí tốt hơn
Xem
Nhìn nhận 5 điều giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn
Xem
Người phụ nữ hãy tự tạo giá trị của mình
Xem
Triết lý cuộc sống: buông bỏ hay mất mát hóa ra không phải là chuyện xấu
Xem
Câu chuyện đạo đức qua cách người mẹ dạy bảo con mình và thức tỉnh lương tâm người bán cá
Xem
Nhìn nhận về lỗi lầm thông qua câu chuyện về chú tiểu và 2 viên gạch xấu xí
Xem
Nhìn nhận về sự sắp đặt của số mệnh con người qua truyện về Diêu Lai
Xem
Biết nhường nhịn, thiện lương cho cuộc sống nhẹ nhàng
Xem
Bài học nên làm gì khi đối mặt với lời phỉ bác của người khác?
Xem
Phụ nữ sắc trời cho không bằng tự cho giáo dưỡng
Xem
Sống ở đời hãy thuận theo tự nhiên
Xem
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
Xem
Đạo làm trò xưa và nay
Xem
Thành bại tại mình, hiểu rõ bản thân tất được việc
Xem
Tâm sinh tướng, muốn dung mạo đẹp trước hết phải làm đẹp tâm hồn
Xem
Nói ít làm nhiều tránh thị phi, nghĩ kỹ trước khi nói tránh vạ miệng
Xem
5 chữ "quá" nhất định phải buông bỏ nếu muốn sống cuộc đời hạnh phúc
Xem
Người trẻ hãy học cách nhẫn nhục
Xem
Thiện và ác, nhân quả báo ứng trong đời người
Xem
Hôn nhân hạnh phúc bền lâu nhờ khoan dung, nhường nhịn
Xem
Hãy cảm nhận cuộc sống như cách thưởng một ly trà!
Xem
Người yếu đuối như lửa, người mạnh mẽ lại như nước
Xem
Ba điểm yếu cần sửa để trưởng thành hơn
Xem
"Nhanh và chậm" trong cuộc đời
Xem
Đời người là gì?
Xem
Thiện lương là bức tranh đẹp nhất đời người
Xem
Những kiểu bạn tri kỷ mà ai cũng nên có trong cuộc đời
Xem
Luân hồi sinh tử, khổ đau là do đâu?
Xem
Có duyên mới gặp có nợ mới yêu, có phận mới cưới
Xem
Lĩnh hội đạo lý làm người qua nhìn cách trẻ tập đi
Xem
Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản khi ta nhìn nhận một cách nhẹ nhàng
Xem
Đừng oán trách trời đất, đời là vàng kim hay đá cuội chính do mình quyết định
Xem
Người khác nợ bạn, ông trời sẽ trả cho bạn
Xem
Học đại bàng cách đối diện với giông bão trong cuộc đời: Thay đổi hoặc là chết!
Xem
Muốn thành công trong đời, hãy tự dựng cho mình một chiếc thang
Xem
Thỏ và Sói oẳn tù tì, ai thua sẽ phải chết, vì sao Thỏ ngờ nghệch lại chiến thắng?
Xem
Phú ông chia tài sản, vì sao đứa con út ngờ nghệch lại được phần nhiều nhất?
Xem
Làm người, chớ nên đeo mặt nạ! Sống ở đời, “thật lòng thật dạ” hoá ra mới là điều quan trọng nhất.
Xem
Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, trên đời mọi chuyện đều tự có an bài
Xem
Địa ngục luôn ở cạnh chúng ta nhưng tất cả vẫn không hề nhận ra
Xem
Từ chối thân mật với vợ người khác, ông không ngờ điều xảy ra khi nhà cháy rụi
Xem
Thờ cúng tổ tiên - Nét đẹp văn hóa của người Việt Nam
Xem
Vì sao cầu Phật mà không toại nguyện? Lý do là vì… chưa hiểu Phật!
Xem
Con trai chết yểu, cha mẹ oán hận Bồ Tát rồi chợt ngộ sự thật trong mơ
Xem
‘5 không trách, 7 không mắng’: Bí quyết vàng gìn giữ hạnh phúc gia đình
Xem
Thành khẩn hối lỗi sửa sai, oán thù sâu nặng được hóa giải
Xem
Đời người trước khi có được, cần phải học cách cho đi
Xem
Những điều hơn 40 tuổi vẫn chưa thể hiểu được, tuyệt đối đừng bỏ lỡ
Xem
‘Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con’
Xem
Cội nguồn của hạnh phúc với 10 bí quyết không thể bỏ qua này
Xem
Khoan dung với người chính là để lại cho mình một lối thoát, một đường lui
Xem
Duyên đến duyên đi cứ bình thản mà đón nhận, mọi sự trên đời ông Trời đã tự có an bài
Xem
Lòng tham là liều thuốc độc lớn nhất
Xem
Điều quý giá nhất cha mẹ có thể để lại cho con cái là gì?
Xem
10 bí quyết để có nội tâm mạnh mẽ, sống cuộc đời hạnh phúc
Xem
4 quy tắc tâm linh độc đáo của người dân tộc thiểu số giúp bạn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn
Xem
Muốn thành công ở đời nhất định phải giữ được tĩnh khí
Xem
Người có thể học kiềm chế bản thân nhất định sẽ thành công
Xem
Lương thiện với người khác là vun đắp hạnh phúc cho chính mình: 2 mẩu chuyện sinh động
Xem
Muốn vượt qua khó nạn, trước tiên hãy học cách không đổ lỗi
Xem
Hãy làm cuộc sống của mình có ý nghĩa, ngay cả khi bạn… không có gì cả
Xem
Muốn thực hiện ước mơ, phải biết buông bỏ và lựa chọn
Xem
Để sống hạnh phúc, bạn không cần phải trở thành một người hoàn hảo
Xem
Câu chuyện cổ tích giữa đời thật: Làm việc tốt mà không cầu báo đáp, một ngày nào đó bạn sẽ thấy…
Xem
Ông lão ăn mày rách rưới hỏi: ‘Đau khổ là gì?’, nhà sư làm 1 việc khiến ông thức tỉnh
Xem
Trúng tuyển chỉ vì giám đốc: “Không cần bằng cấp, chỉ cần…” cậu bé đánh giầy chết lặng khi biết sự thật
Xem
Vì sao một ông lão mù lại phải cần tới chiếc đèn dầu khi đi vào ban đêm?
Xem
Cô gái trẻ đẹp trở thành triệu phú nhờ trải nghiệm kỳ diệu xuất hiện trước cái chết
Xem
Có một loại thất bại gọi là bận rộn một cách mù quáng
Xem
Từ bi là cội nguồn, là trái tim của Phật giáo
Xem
Thấu hiểu được 7 điều này, bạn sẽ làm chủ được “số phận” của chính mình
Xem
Cùng bắt nguồn từ một con sông vì sao có Biển Chết và hồ ‘sống’. Bạn mang hồ hay biển nào trong mình?
Xem
Bị kết án oan, chàng trai dặn ‘vợ’… 3 năm sau lời thề ứng nghiệm khiến cả nước Mỹ chìm trong xúc động
Xem
Bị chia lá bài xấu, người mẹ dạy chơi ván bài cuộc đời, và cậu… trở thành Tổng thống Mỹ
Xem
3 câu nói của bệnh viện, ngân hàng khiến bạn khuynh gia bại sản
Xem
10 câu nói – phản ánh ra khí chất của một người!
Xem
Đừng bao giờ lùi bước trước cảm giác sợ hãi, hãy… đi qua nó
Xem
Tại sao nói ‘Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra’
Xem
Trong họa có phúc, mọi chuyện xảy ra đều bởi có an bài
Xem
Tại sao chim sẻ thắng được đại bàng
Xem
Hết thảy chuyện tốt làm cho người khác trong đời hóa ra đều là làm cho chính mình
Xem
Hạnh phúc là gì sau mỗi buổi sáng thức dậy
Xem
Gả công chúa cho người ăn mày vì cãi lời cha, kết cục khiến nhà vua tỉnh ngộ
Xem
Hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải là đích đến…
Xem
Con bị liệt, cha hằng đêm ra vườn làm một điều bí mật, không ngờ một hôm cậu phát hiện ra…
Xem
Nhất định đừng bao giờ nói với cha mẹ 10 câu này
Xem
Hàng ngày ngồi thiền, đọc kinh có thể thành Phật được không?
Xem
Sư trụ trì dạy đồ đệ một bài học khiến mọi người tỉnh ngộ
Xem
Con người cao ở Nhẫn, quý ở Thiện và hơn nhau ở “ngộ”!
Xem
Triết lý về cây cổ thụ: không cây nào mới gieo mầm đã trở thành cây cổ thụ
Xem
Hết thảy mọi việc trong đời của một người đều là đã được Thần Phật an bài, tuyệt đối không sai chút nào
Xem
Nhìn về phía trước bóng tối sẽ dần chìm khuất phía sau lưng bạn
Xem
4 thứ không được nợ, dù là người thân trong nhà
Xem
Vì sao cuộc sống mỏi mệt? Hãy lắng nghe câu chuyện của lão hòa thượng
Xem
Làm người giản đơn là khỏe, Cuộc sống thà tĩnh là hơn!
Xem
Nếu bạn thành công, nói gì cũng thành có lý; Nếu bạn thất bại, mọi thứ chỉ là khói mây
Xem
Tận tâm hiếu thảo với cha mẹ, cô gái có dung mạo xấu xí được bà Tiên hiển linh ban phúc
Xem
Biển dung nạp trăm sông mà trở nên rộng lớn. Làm người, hãy học cách bao dung!
Xem
3 cách tuyệt vời để hóa giải ‘cảm xúc tiêu cực’ của bạn
Xem
Khi có niềm tin bạn sẽ thấy cuộc sống không khó khăn như bạn tưởng.
Xem
Con người phấn đấu cả đời vì ‘Tiền’, nhưng vẫn còn một điều chưa hiểu…
Xem
Xiêu lòng vì người đẹp không phải vợ, chàng trai đem hỏi hòa thượng, câu trả lời khiến anh cúi đầu
Xem
Đừng làm hại bốn kiểu người này nếu không sẽ sớm bị mất phúc báo
Xem
Sông càng sâu càng tĩnh, người càng hiểu biết càng khiêm nhường
Xem
Oán hận là tự hại mình, sao còn không buông bỏ đi?
Xem
Giá trị thực tiễn của Tứ Diệu Đế trong đời sống xã hội
Xem
Vẻ đẹp trong tâm hồn cũng chính là cảnh giới mà bạn thấy bên ngoài
Xem
Hãy luôn biết ơn bởi đôi khi bạn không hề biết người khác đã làm gì cho mình
Xem
Muốn thành công thì cần phải biết ‘nghĩ cho người khác trước’
Xem
Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể thay đổi tâm thái của chính mình
Xem
Người biết cúi đầu mới trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ!
Xem
Người làm tổn thương bạn sẽ giúp bạn hoàn thiện. Hãy dễ dàng cho đi…
Xem
Tha thiết trở thành ‘người’, Đức Phật bảo ‘chàng trai’ đi qua chiếc cầu định mệnh, nhưng không ngờ…
Xem
Mẹ giận dữ vì con trai cãi lời, bố đưa 1 tờ giấy, đọc xong cậu khóc mãi…
Xem
Hãy để con cái cảm nhận được hôn nhân hạnh phúc của cha mẹ
Xem
Chân lý Phật giáo là gì?
Xem
Sống vui vẻ, không phải là có hết thảy những thứ mình muốn, mà là “không có cũng được”
Xem
Hãy đi giữa những người hiểu bạn
Xem
Nghe kinh: Một văn liệu Phật học sinh động
Xem
Hồng trần ba nghìn việc, hãy cứ ung dung nở một nụ cười
Xem
Giữ chân người khác cũng chính là khoá chặt chính mình
Xem
“Chết” theo quan điểm Phật giáo
Xem
Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, thoát mọi khổ đau
Xem
Cuộc sống không phải chiến trường, đâu cần ganh đua cao thấp
Xem
Nếu có lúc nào suy nghĩ tiêu cực, hãy nhớ câu chuyện về tờ 20 USD này
Xem
Trên đời vạn sự tuỳ duyên, còn đây là 7 điều bạn nên nhớ
Xem
6 nguyên nhân khiến con người sống mệt mỏi, thống khổ
Xem
Giận: Bí quyết sống an lạc và hạnh phúc
Xem
Tìm lại người thân đã mất
Xem
Phật pháp nhiệm màu: Niệm Phật dứt trừ các bạo bệnh
Xem
Lời Phật dạy về “Lòng tin”
Xem
Giúp người là giúp mình, hại người là hại mình…
Xem
Thì ra thật đơn giản để giữ cho gia đình luôn hòa thuận…
Xem
Biết “cúi xuống” mới là trưởng thành, biết “hạ mình” mới là cao thủ
Xem
Con nhện ở miếu Quan Âm
Xem
Giữa đời vô thường, sống trọn vẹn trong từng phút giây
Xem
Thượng Toạ Thích Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN”
Xem
Chú tiểu và hai viên gạch xấu xí
Xem
Sự thật bất ngờ: Phòng riêng là nơi thể hiện chân thực nhất con người bạn
Xem
10 thứ mà tiền không thể mua được
Xem
Cây không vỏ cây ắt chết, người không nhân cách người chẳng thể sinh tồn
Xem
Thất bại ở đời chính là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người
Xem
Đức Phật dạy về 35 tác hại của Rượu
Xem
Bí Quyết Để Sống Hạnh Phúc Trong Từng Phút Giây
Xem
Hãy làm bạn với trà để nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn đẹp
Xem
Lời Phật dạy sâu sắc về việc hóa giải hận thù
Xem
Hết Thảy Chúng Sinh Đều Có Trí Tuệ Đức Tướng Của Như Lai
Xem
Có một Lễ phóng sinh trên sông Hồng hết sức lợi lạc, ý nghĩa.
Xem
Làm gì khi hôn nhân có người thứ 3
Xem
Vì sao mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên bị đày vào cõi ngạ quỷ?
Xem
Tính không trong Phật giáo
Xem
Các Pháp duyên sinh, không thật
Xem
Buông bỏ giúp ta có được bình an và tự tại trong tâm
Xem
Thân tâm an lạc có nghĩa là gì, thân tâm cái gì quan trọng hơn
Xem
Ngày nào cũng thắp hương cúng Phật hay chỉ mùng Một, ngày Rằm?
Xem
Con tôi, tài sản của tôi!
Xem
Thanh xuân như một tách trà, biết tu học sớm nghĩa là thanh xuân
Xem
Bài khấn nguyện sám hối tụng hàng ngày
Xem
Tu như thế nào để chuyển thân nữ thành nam?
Xem
Người niệm Phật thì chẳng ma quỷ nào dám đến gần
Xem
Cách thức trì niệm chú Đại bi
Xem
Nguyên nhân người ta lạc lối: Câu chuyện ‘Đường rẽ, mất dê’
Xem
Số mệnh của con người có phải đã được định sẵn từ trước? Tương Tử Viên
Xem
Nguyên nhân thất bại của rất nhiều người: Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?
Xem
Quà tặng dành cho tâm hồn kì 2: Chiếc lá cuối cùng
Xem
Đừng quá nghiêm trọng, mỉm cười cho qua...
Xem
Quà tặng dành cho tâm hồn kì 1: Lửa thử vàng