Trang chủ > Bài Khấn Bán Nhà
Bài viết
Bình luận

Bài Khấn Bán Nhà

Ở nhà làm lễ xin bán nhà. Sắm lễ: cơm chay, xôi chè, sữa tươi, hoa, quả, bánh, nước.

Bài Khấn Bán Nhà

“Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư thánh Hiền Tăng, chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Con xin thỉnh mời chư Thiên chư Thần, Thần linh thổ địa, con xin Thỉnh mời chư hương linh có duyên tại nơi đất này, về đây chứng giám: nhân duyên là vợ chồng chúng con tên là… ở tại… có ngôi nhà ở tại nơi đây thuộc… chúng con muốn bán nhà để có thêm kinh tế phụ giúp trong cuộc sống của chúng con.

Vì nhân duyên đó mà hôm nay chúng con xin sắm sửa lễ vật, thành kính dâng lên cúng dường tới chư Phật chứng minh, sau dâng cúng chư Thiên chư Thần, thừa oai lực Phật xin phổ tế tới cho các vong linh gia tiên và vong linh trên đất có duyên tại nơi đất này, được về đây thọ thực.

Con xin phát nguyện vào ngày… con sẽ về tại chùa Ba Vàng cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… Chúng con xin hồi hướng phúc đó đến cho chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh gia tiên và vong linh trên đất.

Con xin chư Phật chứng minh cho con phát nguyện thực hành pháp bố thí cúng dường, mà được phúc lành tăng trưởng mọi công việc được hanh thông thuận lợi.

Con xin chư Thiên, chư Thần cùng các vong linh gia tiên và vong linh trên đất hoan hỷ nhận phần phúc báo từ sự cúng dường Tam Bảo của gia đình con hồi hướng, mà phát tâm hộ trì cho con tất cả công việc… được hanh thông thuận lợi, con cũng xin nguyện rằng con cùng với tất cả các vị, đời đời kiếp kiếp được tu hành trong giáo pháp của Phật.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

4:05 chiều 07/08/2019

Các bài viết liên quan
Xem
Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực nhất trong Phật giáo
Xem
Thần chú Bồ tát Kim Cương Thủ dùng để trừ tà ma
Xem
Thần chú Hoàng Thần Tài cầu tài lộc và may mắn
Xem
Thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu – Om Tara Tuttare Ture Soha
Xem
Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát – Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi
Xem
Thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát 100 âm tiết – Vajrasattva Mantra
Xem
Ý nghĩa thần chú Nam Myoho Renge Kyo – Kinh Pháp Hoa
Xem
Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát tiêu trừ nghiệp chướng
Xem
Thần chú Bạch Tản Cái Phật Mẫu – Om Mama Hum Ni Svaha
Xem
Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề – Om Cale Cule Cunde Svaha
Xem
Thần chú Bất Động Minh Vương – Namo Samanto Vajra Nai Ham
Xem
Thần chú Quán Âm Hư Không Tạng Bồ Tát – Phật bản mệnh tuổi Dần và Sửu
Xem
Thần chú Đại Hắc Thiên trừ tà và thu hút tài lộc
Xem
Thần chú Phật Di Lặc mang lại hạnh phúc trong cuộc sống
Xem
Thần chú Đức Phật Đại Nhật Như Lai – Vairocana mantra
Xem
Thần chú Phật A Di Đà giúp vãng sanh cực lạc
Xem
Cách thức tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật
Xem
Bài Khấn Làm Nhà Trọ