Giới thiệu

Cuộc đời đức phật

Từ “Buddha” hay “Buddhaya” có nghĩa là “thức tỉnh”. Ngoài tên gọi “Phật” trong tiếng Việt, còn được gọi là “Bụt”, “Bụt-đà” hay “Bụt-đà-da”. Xuất gia năm 29 tuổi, Người quyết định chọn cho mình lối tu không tham đắm dục lạc và không khổ hạnh ép xác…

Vòng tay trầm hương cho nam

Vòng tay trầm hương cho nữ

Vòng tay trầm hương cho bé

Trang phục phật tử

899,000 
899,000 
899,000 
899,000 
899,000 
899,000 
899,000 
899,000